Onderzoeker: J. Benveniste (Franse arts-immunoloog) 

J. Benveniste was de eerste die in 1988 sprak over het “geheugen van water”. Hij zei dat water elektromagnetische signalen opvangt, opslaat en verzendt. Hij vergeleek het met een magneetband. Hij toonde aan dat ondanks de hoge verdunning (10-30) van een biologisch actief molecuul (HIV) in water, het nog steeds kon werken door middel van zijn elektromagnetische signalen (SEM) opgeslagen in de moleculaire nanostructuren van water, terwijl ze niet langer fysiek aanwezig was !

Transductie, een teken van het “geheugen” van water ?

Onderzoeker: Luc Montagnier (Nobelprijs in de geneeskunde) gebaseerd op het werk van Jacques Benveniste 

In vitro transductie-experiment in 2005: reconstructie van de elektromagnetische “voetafdruk” = laagfrequente SEM (Electro -Magnetisch signaal) signatuur (tussen 0 – 20 KHz) uitgezonden door DNA geëxtraheerd uit het bloedplasma van een persoon die lijdt aan een chronische pathologie van infectieuze oorsprong (bacteriën, virus) via moleculaire nanostructuren in  water (die zich binden aan “coherentiedomeinen” via waterstof bruggen) die zich gedragen alsof ze zich in de aanwezigheid van de bacterie of het fysieke virus bevinden!

Het geheugen van water: verwijdering van “verontreinigende schimmels” 

Door water te magnetiseren zullen de moleculaire ketens van water worden gepolariseerd en geherstructureerd en zou het mogelijk worden om de gedynamiseerde voetafdruk van de verontreinigende stoffen die het bevatte te neutraliseren (zelfs als ze niet langer aanwezig zijn !). Door middel van  de theorie van het “geheugen” van water zouden verontreinigende stoffen inderdaad hun energiesignatuur (in SEM-vorm) achterlaten in de nanomoleculaire structuur van het water dat het zou opvangen. Het is vooral de magnetische vortex van de Biodynamizer® die deze vervuilende schimmels neutraliseert. Zonder dit zou deze gedynamiseerde informatie worden doorgegeven aan het water van het lichaam!

Copyright: illustraties afkomstig van Arte