Gedynamiseerd water in melkveebedrijven

Conclusies uit observaties uitgevoerd tussen 2019-2021:

Vergelijkende observatie van 2 groepen van +/- 60 koeien (boerderij Warzée in Hamois, België), met gelijk voedsel in termen van kwantiteit en kwaliteit, in stallen het hele jaar door, waarvan de ene gedynamiseerd water drinkt en de andere niet, leidt tot de volgende observatie: de groep die gedynamiseerd water drinkt ziet :

  • 23% toename van het waterverbruik,
  • 20% toename van de melkproductie (en een proportionele toename van het vetgehalte en eiwitten)