Om u een optimale oplossing te kunnen bieden, heeft NV Dynamized Technologies analyses gefinancierd die zijn uitgevoerd met wetenschappelijke toestellen op basis van de Biodynamizer® en zijn prototypes (of apparaten die vergelijkbare dynamisatieprincipes toepassen) door verschillende onderzoekers, vertegenwoordigers van verschillende disciplines. en uit verschillende landen. De resultaten hiervan vormen een bundel overeenstemmende aanwijzingen die de biocompatibiliteit van gedynamiseerd water op biologische organismen, waaronder de mens, benadrukken.

Analyses op gedynamiseerd water

De eerste doelstelling van de Biodynamizer®-site is verspreiden van de meest recente informatie over de revitalisering van water op een begrijpelijk eenvoudige manier (of de vaak gebruikte synoniemen, de revitalisering of regeneratie of stimulering ervan). We willen de lessen en observaties delen van de analyses die zijn uitgevoerd met wetenschappelijke apparaten en gesponsord door NV Dynamized Technologies (die de Biodynamizer® produceert) over de dynamisatie van water. Daarbij willen we, voor zover mogelijk, alle wetenschappelijke nauwkeurigheid, objectiviteit en structurering van informatie over gedynamiseerd water brengen. De resultaten die naar aanleiding van dit onderzoek zijn verkregen, zijn afkomstig uit onderzoeken waaraan wij deelnemen, of zijn afkomstig van analyses die wij hebben laten uitvoeren door laboratoria. Ons doel is om te proberen alle magie en mysteries van levend water te begrijpen en het begrip dat we kunnen hebben van alle subtiliteiten van water te vergroten in een geest van openheid en nieuwsgierigheid.

Deze analyses, hoewel gedeeltelijk, bieden een waaier van overeenkomstige aanwijzingen die de voordelen van gedynamiseerd water op levende organismen, waarvan wij deel uitmaken, bewijzen. Ze bevestigen dat gedynamiseerd water zo dicht mogelijk vergelijkbaar is met water dat op natuurlijke wijze van een bergbron of bergstroom ontspringt. Zelfs als elke individuele analyse of de waargenomen fenomenen die op onze site worden gepresenteerd, op zichzelf niet kunnen beweren een “onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs” te vormen, lijkt het ons essentieel om ze te delen omdat ze werden uitgevoerd door ervaren onderzoekers in verschillende wetenschappelijke disciplines. Ze hebben observatieapparatuur ontwikkeld om hun bevindingen te objectiveren om alsdusdanig de mysteries van water proberen te ontdekken. We worden inderdaad vaak geconfronteerd met het ontbreken van adequate of bestaande wetenschappelijke apparaten of protocollen die in staat zijn om alle subtiliteiten en eigenschappen te meten van deze hypergevoelige vloeistof die water is, en meer nog, gedynamiseerd water. De gezochte parameters zijn inderdaad vaak geen standaard fysisch-chemische parameters die door de academische wetenschap worden waargenomen, maar subtiele parameters waarvan de interpretatie voortdurend evolueert. Dit maakt de conclusies en interpretaties van de uitgevoerde analyses moeilijk en evoluerend.

Niettemin vormt elk gepresenteerd resultaat en zijn correlatieve interpretaties een klein stukje van de grote puzzel van het leven, overgebracht door een van zijn meest illustere vertolkers, natuurlijk, vrij en levend water.

Alle analyses die hier volgen, werden uitgevoerd door NV Dynamized Technologies op basis van de Biodynamizer® en zijn prototypes of apparaten die vergelijkbare dynamisatieprincipes toepassen.   Deze analyses zijn de meest recente die tot nu toe zijn uitgevoerd op gedynamiseerd water. Ze werden uitgevoerd tussen 2014 en 2021.

Menu