Analyses op gedynamiseerd water

Een van de prioriteiten van het bedrijf Dynamized Technologies, fabrikant van de Biodynamizer, is het populariseren en verspreiden van de nieuwste informatie over het onderwerp waterdynamisatie. We willen graag de geleerde lessen en observaties delen uit analyses die zijn uitgevoerd met wetenschappelijke apparaten en al dan niet gesponsord door SA Dynamized Technologies op het gebied van waterdynamisatie. De resultaten die naar aanleiding van dit onderzoek worden verkregen, komen uit onderzoeken waaraan wij deelnemen, of uit analyses die wij hebben laten uitvoeren door laboratoria of afkomstig van aangekochte academische analyses. Ons doel is te proberen de mysteries van levend water beter te begrijpen en het begrip van alle complexiteiten van water te vergroten.

Deze analyses verspreid over tien jaar bieden, hoewel gedeeltelijk, niet altijd reproduceerbaar of onweerlegbaar, niettemin een geheel van consistent wetenschappelijke en empirische aanduidingen van allerlei soorten verschillen tussen gedynamiseerd en niet-gedynamiseerd water, die voordelen suggereren in relatie met de dynamisatie van water. Daarom lijkt het ons essentieel om ze te delen, omdat ze zijn uitgevoerd door baanbrekende onderzoekers in verschillende wetenschappelijke disciplines. Ze hebben observatieapparatuur ontwikkeld om hun bevindingen te objectiveren om alsdusdanig de mysteries van water proberen te ontdekken. We worden inderdaad vaak geconfronteerd met het ontbreken van adequate of bestaande wetenschappelijke apparaten of protocollen die in staat zijn om alle subtiliteiten en eigenschappen te meten van deze hypergevoelige vloeistof die water is, en meer nog, gedynamiseerd water. De gezochte parameters zijn inderdaad vaak geen standaard fysisch-chemische parameters die door de academische wetenschap worden waargenomen, maar subtiele parameters, buiten de criteria van de klassieke wetenschap, waarvan de interpretatie voortdurend evolueert. Dit maakt de conclusies en interpretaties van de uitgevoerde analyses moeilijk en evoluerend.