De voordelen voor de consument van gefilterd en gedynamiseerd water:

  1. Gezuiverd water 
  2. Een ronde smaak, zacht en fluwelig 
  3. Een meer hydraterend (voor je cellen) water en aanzienlijk minder oxiderend (vermindering van het oxido-reductiepotentieel)
  4. Water met meer energie (fotonisch) en geherstructureerd
  5. Een biocompatibel water vergelijkbaar met alle kwalitatieve waters 
  6. Colloïdale mineralen die gemakkelijker te evacueren zijn
  7. Kalksteen wordt geherstructureerd en er is beduidend minder aanslag in de leidingen 
  8. Een ecologische en globale oplossing
  9. Apparaten terugbetaald +/- na 4 jaar met een gemiddelde besparing van +/- 1000 € / jaar gedurende 20 jaar

Voor meer voordelen? Klik hier

De eerste doelstelling van de Biodynamizer®-site is bestaat erin om de meest recente informatie over waterrevitalisatie te bevattelijk en eenvoudig te brengen en te verspreiden. We willen de lessen en bevindingen delen van de analyses die zijn uitgevoerd met wetenschappelijke apparaten en gesponsord door NV Dynamized Technologies (die de Biodynamizer® produceert) over de revitalisering van water. Daarbij willen we, voor zover mogelijk, alle wetenschappelijke nauwkeurigheid, objectiviteit en structurering van informatie over gedynamiseerd water meedelen. De resultaten die naar aanleiding van dit onderzoek zijn verkregen, zijn afkomstig uit onderzoeken waaraan wij deelnemen, of uit analyses die wij hebben uitgevoerd door laboratoria. Onze doelstelling bestaat erin om te proberen alle magie en mysteries van levend water te begrijpen.

Deze analyses, hoewel niet volledig, bieden een bundel overeenstemmende aanwijzingen die de voordelen bewijzen van gedynamiseerd water op het leven waarvan wij deel uitmaken. Ze bevestigen dat gedynamiseed water zo dicht mogelijk aanleunt bij water dat vergelijkbaar is met water dat natuurlijk uit een bergbron of bergstroom ontspringt. Zelfs als de analyses en waargenomen fenomenen die op onze site worden gepresenteerd, als “niet als dé onweerlegbaar wetenschappelijk bewijzen” gelden, lijkt het ons essentieel om ze te delen omdat ze werden uitgevoerd door baanbrekende onderzoekers in verschillende wetenschappelijke disciplines. Ze hebben wetenschappelijke apparaten ontwikkeld om vaststellingen op een objectieve manier te brengen en de mysteries van water te ontrafelen die gelukkig nooit volledig zullen worden ontdekt! In feite stuiten we vaak op de afwezigheid ​​van adequate of bestaande wetenschappelijke apparaten die in staat zijn om alle subtiliteiten en eigenschappen te meten van deze hypergevoelige vloeistof nl water en a fortiori gedynamiseerd water. Niettemin vormt elk gepresenteerd resultaat en zijn daarmee verband houdende interpretaties een klein stukje van de grote puzzel van het leven, overgebracht door een van zijn meest illustere vertolkers, uiteraard namelijk vrij en levend water. 

Menu