De voordelen voor de consument van gefilterd en gedynamiseerd water: