Het magnetisme van de Biodynamizer is:

1.Energie overbrengen naar het water en dit dankzij de interactie tussen de magnetische energie die wordt uitgezonden door de permanente magneten, en de kinetische energie van de vortexbewegingen (“This is due to energy transfer from the turbulent flow to the magnetic field, which is amplified proportional to the change of the kinetic energy of the flow ” ; Control over nanocrystalization in turbulent flow in the presence of magnetic fields, S. Kobe 2003). Er blijkt effectief een toename te zijn van de elektronische activiteit in gedynamiseerd water, zie hiervoor ook de bio-elektronische analyse en de Bioscope spectrometrische analyse. Deze extra energie zou worden getransfereerd aan:

  • het celmembraan omdat het de membraanspanning zou wijzigen (de polariteit van het plasmamembraan dat onze cellen omringt). Dit zou bijdragen (met het verschil in concentratie van intra- en extracellulaire ionen) om de ionenkanalen te activeren die het cellulaire metabolisme doen werken (voeding/ontgifting); Inderdaad elke geleidende vloeistof (gemineraliseerd water) die in een geleidende buis (koper) beweegt (wervelingen) en wordt blootgesteld aan magnetische velden (permanente magneten), zal elektrische stromen veroorzaken (elektronen in beweging) die het water zullen ioniseren (verandering van elektrische lading) en een spanning veroorzaken op het niveau van de celmembranen (in termen van elektrische stimulatie, zie over dit onderwerp Bradley J. Roth, John P. Wikswo: “The electric potential and the magnetic field of an axon in a zenuwbundel“) en dit in verhouding tot de snelheid van de waterstroom en de kracht van de magnetische veldena.”when a fluid of sufficient conductivity is in motion, the lines of magnetic forces follow the lines of water flow and the magnetic field is proportional to the stretching of the lines and therefore, as the lines of magnetic forces are stretched, the magnetic field will also strengthen” ; Bron: Control over nanocrystalization in turbulent flow in the presence of magnetic fields, S. Kobe 2003.
  • de waterlagen op nanoschaal rond onze eiwitten -> deze magnetische energie zou worden omgezet in elektrische energie die het celmetabolisme zou laten werken (ref. Pr. G. Pollack « The Fourth Phase of Water Beyond Solid, Liquid, and Vapor»)

2.de H2O-moleculen herstructureren: door de polarisatiecoherentie van hun elektronen te vergroten (uitlijning van de watermoleculen die dipolen zijn, in de richting van het magnetische veld ; de elektronen zouden roteren met een identieke as en draairichting binnen de elektronenwolk), door hun rotatiesnelheid (spin) te vertragen, door hun moleculaire structuur te stabiliseren (sterker, stabieler en georganiseerde waterstofbruggen -> waterkristallen) en door de waterstofbruggen en moleculaire bindingen te vergroten (vanwege het overschot aan beschikbare elektronen), zal de gemiddelde grootte van macroclusters van watermoleculen toenemen

3.de oppervlaktespanning van het water verlagen => meer bevochtigbaarheid / grotere cellulaire hydratatie (zie geometrische vorm van de waterdruppel verspreid en vervormd op de elektrofotonische foto en zie ook over dit onderwerp de analyse inzake de vermindering van de oppervlaktespanning)

4.de morfologie van de kalksteen veranderen, in zijn vorm (kristallijne structuur calciet, kubisch -> aragoniet, naaldvormig) en zijn grootte (de kalksteenkristallen zijn groter = vroege ontkieming van colloïdale deeltjes: elektrisch neutrale vaste stoffen die precipiteren, agglomereren, groter worden, van 10 tot 1.000 nm, en zijn gesuspendeerd in de vloeistof), waardoor de hechting en korstvorming op de wanden van de sanitaire buizen wordt verminderd; de kalksteen in suspensie zal worden meegevoerd door de stroom van wervelend water

5.de “vervuilende afdrukken” elimineren dankzij de polarisatie van watermoleculen die dipolen zijn. Deze “vervuilende afdrukken” zouden het “vervuilende vibratiegeheugen” zijn, dat zijn de elektromagnetische handtekeningen (EMS) van de verontreinigende stoffen die in het water aanwezig zijn en die zelfs na hun filtratie in de moleculaire structuur van het water zouden blijven (zie over dit onderwerp de werk van J. Benveniste over “het geheugen van het water“).

 

RELEVANTE WETENSCHAPPELIJKE STUDIES OVER DE INVLOED VAN MAGNETISME OP WATER EN LEVEN (Relevante fragmenten uit meer dan 200 internationale onderzoeken die zijn verworven door NV Dynamized Technologies)

Double-Aspect of Life, Daniel Fels, Department of Environmental Sciences, University of Basel, Hebelstrasse 1, 4056 Basel, Switzerland, 13.03.2018

Bioelectricity is generated by electrical charges of ions and molecules in an aqueous environment. Ions and oscillations of charged molecules as well as chemical reactions lead to electrical currents and electrostatic and electrodynamic field. Cell EMF’’s play essential roles in cell dynamics and are associated with the material aspect of the cell as is the gravitational field associated with mass. This interaction between the material components of the cell and the fields of the cell is proposed here as a system of reciprocal causality between the EMF’s of the cell and the matter of the cell. We speak about photon-induced effects i.e. of electromagnetic waves in the visible range inducing reactions in neighboring cell populations by which they are separated through physical barriers. Numbers of photoreceptors in cells have been reported with evidence for molecular cascades from photoreceptors to gene activation, indirectly shown, for example, by measuring the protein increase in a neighboring cell population. We conclude that the EMF’s radiated by cells can function as signals, inducing reactions that belong to the organization of life. Cells produce EMF’s and apparently cannot avoid doing so. Consequently, EMF’s are assumed to not only adjust to cellular changes, e.g., due to variable incoming signals being chemical or physical. They can also feedback on the material (chemical) aspect and signals of the cell. Electromagnetic fields external to the organism have measurable effects on life, too, and therefore belong to the environment of cells and organisms. It is the electromagnetic communication from the production of EMF-signals to their perception, and via molecular cascades to a final function in an all-in-one system. Life, in the end and to no surprise, must obey the purely physical laws of electrostatics and electrodynamics and seems to also interact with these laws by using them for communication means beyond purely chemical signaling, and also electromagnetically, besides mechanically or acoustically. But cell-matter and cell-EMF’s are non-separable, and they are suggested to be understood as a unit that co-evolves, referred here as the double-aspect of life.

Control over nanocrystalization in turbulent flow in the presence of magnetic fields, S. Kobe 2003

« By using a simple hydrodynamical model, it is predicted that there is a strong energy coupling and transfer between the kinetic energy of a turbulent flow and the magnetic field which can be amplified to high values. Since the formation of aragonite is enhanced in the presence of magnetic field, scaling is prevented in turbulent flow ».

« When a conductive fluid moves under the influence of a magnetic field, the flow is modified. On the other hand, energy is transferred from the flow to the magnetic field and backwards, and this complex situation is described by the equations of flow together with the Maxwell’s equations. There is an interaction between the magnetic field and the flow ».

« When the magnetic field interacts with the flow, its energy is dissipated within the flow, and the induced currents tend to diminish the field. On the other hand, it can be shown that when a fluid of sufficient conductivity is in motion, the lines of the magnetic forces are following the lines of flow, and the magnetic field is proportional to the stretching of the lines and therefore, as the lines of the magnetic forces are stretched, the magnetic field is strengthened in time as well ».

« Determination of the amount of calcite, vaterite and aragonite crystals precipitated from the treated water shows the importance of the strength of the applied magnetic field on the quantity of different crystal forms ».

« It was found experimentally that magnetic field enhances the formation of aragonite in the early nano-nucleation stages of crystallization of CaCO3 in water flow systems, reducing thus scaling. The formation of aragonite in the presence of magnetic fields is enhanced when the flow is turbulent. This is due to energy transfer from the turbulent flow to the magnetic field, which is amplified proportional to the change of the kinetic energy of the flow ».

Nucleation and crystallization of CACO3 in applied magnetic fields, Kobe, Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 2003

« When a conducting fluid moves in the presence of a magnetic field, electric currents are accompany its motion and therefore electric fields are induced on it as the current flows. The magnetic field by itself exerts quite strong forces on those currents, which might considerably modify the flow. Conversely, the currents themselves modify the local magnetic field, and thus a complex interaction between the magnetic field and the flow is taking place. Turbulent motion of a conducting fluid has the remarkable property that it might be accompanied by the growth of spontaneous magnetic fields, which might be quite strong. The presence of very high electric and magnetic fields is inherent in the motion of the fluid and the fluid can exchange energy with the electromagnetic field ».

Nanocrystallization of CaCO3 at solid/liquid interfaces in magnetic field : A quantum approach, Kobe, 2008

“A quantum mechanical model predicts that magnetic fluctuations inside the liquid can be amplified by exchanging energy (kinetic & magnetic) with an external magnetic field through the angular momentum of the water molecular rotors and with the macroscopic angular momentum of the turbulent flow. The theoretical model predicts that the gain is higher when the magnetic field is in resonance with the rotational frequencies of the molecular rotors or/and the low frequencies of the turbulent flow and that aragonite concentration is increasing at 0.4 T in agreement with the experimental results. Contrary to calcite, aragonite binds weakly on flow surfaces; and hence the process has significant industrial, environmental and biological impact.”

Proceedings of the second international meeting on antiscale magnetic treatment Cranfield university, 1996

« The magnetic treated device will probably not be effective in scale reduction without a sufficient fast, continuous flow of fluid (mechanical turbulence). This is required to obtain magnetohydrodynamic forces. Also the magnetic field must be oriented at 90° (perpendicular) relative to the direction of fluid flow. Solution must have sufficient conductivity to produce a current ».

Cranfield-University-Study-of-Anti-Scale-MT1, 2006 

« One thing is for sure – there is an interaction between a magnetic field and crystallizing matter which can, on occasions affect its scaling behaviour. These effects were only apparent with a sufficient flow velocity through the field. »

Nucleation and crystallization of CACO3 in applied magnetic fields, Kobe, Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 2003

« When a conducting fluid moves in the presence of a magnetic field, electric currents are accompany its motion and therefore electric fields are induced on it as the current flows. The magnetic field by itself exerts quite strong forces on those currents, which might considerably modify the flow. Conversely, the currents themselves modify the local magnetic field, and thus a complex interaction between the magnetic field and the flow is taking place. Turbulent motion of a conducting fluid has the remarkable property that it might be accompanied by the growth of spontaneous magnetic fields, which might be quite strong. The presence of very high electric and magnetic fields is inherent in the motion of the fluid and the fluid can exchange energy with the electromagnetic field ».

Effect of an external magnetic field on the structure of liquid water using molecular dynamic simulation, Chang and Weng, department of mechanical engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taïwan, 2006

« It is found that the number of hydrogen bonds increase slightly as the strength of the magnetic field is increased (due to the increased electron delocalization of the hydrogen-bonded molecules). This implies that the structure of water is more stable (enhancement of the connectivity between the water molecules with a tighter bonding) and the ability of water molecules to form hydrogen bonds is enhanced with larger water clusters ».

« An electric field breaks the hydrogen bond network, while a magnetic field enhances the hydrogen-bonding ability ! » ; « The magnetic field constrains the movement of the water molecules ».

Effects of Magnetic fields on water molecular hydrogen bonds, Hongwai Yang department of environmental science and engineering, Zhou, Tsinghua University Beijing, China, 2009

« effects of magnetic fields on water … decrease of surface tension … the inner structure of water is more stable by magnetic treatment with less molecular energy and more activation energy (new and more hydrogen bonds, formation/breaking of new hydrogen bonds, with larger number of neighbours = inter-molecular/inter-waterclusters = macro-waterclusters) … the average size of water clusters became large, the proportion of free water molécules was reduced  … the rotational motions (of the electrons) got slow down after magnetic treatments (with a strengthening of hydrogen bonds)».

Influence of magnetic field on physical-chemical properties of liquid water, Toledo, departamento de Quimica, Universidade Federal de Lavras, Brazil, 2008

« a static magnetic field on liquid water will weaken/break the hydrogen bonds intra cluster, forming smaller water cluster with stronger intercluster hydrogen bonds (molecular interactions) ».

Experimental study of the interaction of magnetic fields with flowing water, Hasaani & Hadi, department of physics, college of science, University of Baghdad, 2015

« The absorbance of magnetized water is increased over the UV and near IR regions under flowing water molecules exposed to magnetic fields » ; « A current may be generated within the bulk of magnetized water by the movement of electric charges forming the dipoles … electronic and vibrational transitions exist when water samples are subject to a magnetic field ».

Influence of magnetic field on evaporation rate and surface tension of water, Chibowski, department of physical chemistry university of Lublin Poland, 2018

« Magnetic fields affect the hydrogen bonds of intra-and interclusters of water molecules. »

« Generally, MF can weaken the intra cluster hydrogen bonds, thus reducing their average number between water molecules …. with stronger and more inter-cluster hydrogen bonds … ».

Magnetic treatment of water prevents mineral build-up, Quinn, Purdue University, Fort Wayne USA, 1997

« When a conducting fluid passes down an insulating pipe across which a steady magnetic field is applied, a potential gradient (proportional to the flow rate) is created = electric current to flow ».

Basic Concepts of Magnetic Water Treatment, Moscow State University of Applied Biotechnology, Russian Federation, 2014

« the effect of magnetic field on water affects the structure of water and hydrated ions, as well as the physico-chemical properties (density, surface tension and viscosity) and behavior of dissolved inorganic salts ».

Magnetic Field Application and its Potential in water and waste water, Zaïdi & Sillanpää, department of environmental engineering, University Teknologi Malaysia & Laboratory of green chemistry, Lappeenranta University of technology, Mikkeli, Finland, 2013

« when exposed to a magnetic field of a certain intensity the polar molecules are aligned in accordance with their positive and negative charges in accordance with the magnetic field. The molecules are in an orderly arrangement, causing the particles to coagulate and aggregate ».

« the magnetic field affects the coloidal stability by altering the structure of water molecules and ions either adsorbed on the particle surface or in the medium ».

« A combination of coil magnetization, coils that are magnetized by permanent magnets outside the coil, and the magnetic field, produces magnetic gradients of higher intensity. This causes the flux lines to become considerably close to each other and more concentrated. The flux intensity increases ».

« In addition, the existence of the magnetic gradient and a magnetic field of alternating strength become more effective than a static magnetic field for the aggregation such as CaCO3 ».

« the Lorentz force, which affects the magnetic applications, increases linearly with particle charge, the particle velocity, and the orthogonal vector component of the magnetic field strength ».

« Donaldson proved that the existence of a magnetic field may cause occasional differences in the type of precipitated crystals. The initial ratio of calcite and aragonite was 80:20, but changed to 20:80 after magnetic treatment. This change promoted the precipitation of CaCO3 because aragonite seemed to be more easily precipitated as compared to calcite. Calcite in contrast, is the most thermodynamically stable form at standard temperature and pressure, and is likely to form dense layers that are difficult to be removed mechanically. Under normal conditions, aragonite seed crystals grow very little. When a magnetic field was applied, the aragonite grew significantly ».

The effect of Magnetic field on Total Dissolved Solid of Water Golestani Alizadeh and Nikamanesh Department of chemical Engineering Islamic Azad University, Quchan Iran – 2013

« The existence of magnetic field effects (i.e. increase in the dissolving rate of salts in the magnetized water) …» ; « Upstream effects: … nucleation process, Downstream effects: … surface tension, solubility, … morphology of precipitated calcium carbonate (size, shape), … suppression of the rate of scale formation … » ; «  The total Dissolved Solid increases with an increase in the magnetic field intensity … , then smaller molecules of water will be formed and the number of water molecules per unit volume will be increased and consequently the water solubility and TDS get increased » ; «  The magnetic fields on water are to change the dimensions of those clusters which affect the physical properties of water » ; « Magnetic treatment of water has an anti-scale effect and can increase the solubility of CACO3 » and MgCO3 which are most important agents in sedimentation ».

Magnetically augmented water treatment, S.A. Parsons Cranfield University UK

“Growth on existing scale is thermodynamically favorable. For magnetic treatment to prevent scale it could act so as to alter the size and surface charge of growing crystallites, thereby increasing their tendency to remain entrained within the bulk solution. It has also been proposed that a reduction in zeta potential of CACO3 particles lead to the particles being unstable, resulting in aggregation, resulting in more rapid sedimentation. The results of the current study tend to support this, as an increase in the amount and size of aggregates formed after magnetic treatment was evident” ; “”… this increase in particle size leads to reduced scaling as the larger particle is less likely to adhere to surfaces due to decreased surface charge”.

Menu