fbpx

BEV-analyse (Bio electronica van Vincent) met behulp van door Hanna Instruments gekalibreerde elektroden en de formules van professor Joseph Orszagh, onderzoeker aan de Universiteit van Mons-Hainaut in België) uitgevoerd door Sylvie Henry Réant, ENSCP Chemical Engineer, Master 2 Biology, in Sint-Genesius-Rode (België ) op 19.05.2020

De BEV (Bio electronica van Vincent) analyse bevestigt dat de Biodynamizer een reële impact heeft op water door het meer reducerend & aanzienlijk minder geoxideerd & meer biocompatibel te maken. Op basis van de parameters gemeten tijdens de BEV-analyse kunnen we stellen dat de Biodynamizer:

  • vermindert zeer aanzienlijk het oxidatiepotentieel van water (door water reducerend of fysiologisch compatibel te maken omdat de mineralen/nutriënten omgeven zijn door coherent/reducerend water waarvan de elektronische activiteit, negatief geladen elektronen, hun intrede in de cellen bevordert),
  • door de elektronische activiteit in water te verhogen, het water helpt om vrije radicalen te bestrijden en neemt het deel aan celregeneratie,
  • veel beter energie behoudt in water (door het verminderen van dissipatie, zie ook Elektrofotonica-analyse die dat bewezen heeft!),
  • de verwijdering van mineralen door de darmen (in een reductiewater komen mineralen meer voor in colloïdale vorm) en hun metabolisme vergemakkelijkt .

Verklaringen van de tijdens de analyse verkregen resultaten:

  • rH2-factor van onbehandeld kraantjeswater in Sint-Genesius-Rode (België) = 36,3 -> 29,7 voor gedynamiseerd kraantjeswater, dwz een exponentiële daling van de wateroxidatie van 6,6 eenheden (inclusief +/- 4 voor de Biodynamizer en +/- 2,5 voor de biofilter) of 10-6.6 of bijna 4.000.000 keer minder oxiderend! De rH2 (die de activiteit van het elektron in water kwantificeert en het oxiderende of antioxiderende aspect van water karakteriseert, wordt berekend op basis van een specifieke elektrode) wordt berekend op basis van pH-metingen = 7,6 (tik) -> 7,5 (gedynamiseerd ), de temperatuur (13,5 ° C: kraan in de kelder -> 16,5 ° C: gedynamiseerd water in de keuken), en de redoxpotentiaal = 385,2 mV (kraan) -> 209,5 mV (gedynamiseerd) = potentiaalverschil gemeten door een voltmeter , waarbij de geleidbaarheid onveranderd blijft op 750 µs/cm; Analyses worden de hele dag herhaald met metingen om de 3 minuten en met instrumentkalibratie, zonder elektromagnetische vervuiling; ideale balans volgens BEV = pH 7 & rH2 ≤ 28
  • Vincent’s energiekwantificering (Vincent’s W = dissipatief vermogen van water in termen van energie, afhankelijk van geleidbaarheid, pH en rH2) gaat van 400 µW/cm3 voor onbehandeld kraantjeswater tot 180 µW/cm3 voor gedynamiseerd kraantjeswater. Dit betekent dat gedynamiseerd water energie beter vasthoudt, wat gunstig is voor het functioneren van de cel (zie hierover het belang van membraanspanning).
  • Een reductiewater is een coherent water waarvan de elektronische activiteit toeneemt (veel vrije of beschikbare elektronen die kunnen worden afgestaan), dat de neutralisatie van vrije radicalen bevordert (die water oxideren en degeneratie van cellen en dus cellulaire veroudering veroorzaken) en die de metabolisering  van mineralen vergemakkelijkt omdat ze omgeven zijn door coherent/reductiewater waarvan de elektronische activiteit (negatief geladen elektronen) hun opname in de cellen bevorderen (via de ionische kanalen);
  • De Biodynamizer zal bijdragen tot de transformatie van de ionische vorm van de mineralen (ionen in suspensie elektrisch ongebalanceerd) die aanwezig zijn in leidingwater in colloïdale vorm (elektrisch neutrale ionen waarvan de structuur verandert: ze agglomereren, worden groter). Mineralen in colloïdale vorm passeren de darmbarrière niet en worden daarom eerder door de darmen afgevoerd dan door de urine zonder daardoor de nieren te overbelasten!

Het belang van reductiewater om vrije radicalen te bestrijden die het lichaam oxideren:

  • Zuurstof (ademhaling), ontsteking (hitte of pijn door infectie of iets dergelijks), of oxidatieve stress (veroorzaakt door alcohol, tabak, “industrieel” voedsel, enz.) kan leiden tot de productie van vrije radicalen. Dit zijn onstabiele moleculen die een elektron missen en die opnieuw in evenwicht komen door ze te stelen van onze andere (stabiele) cellen. Door deze elektronische stabiliteit te zoeken en door 1 elektron in onze cellen terug te winnen, oxideert deze vrije radicaal onze cellen! Wanneer een cel wordt geoxideerd, veroorzaakt dit vroegtijdige veroudering van ons hele lichaam en kan het bepaalde ziekten veroorzaken of de huid vroegtijdig verouderen.
  • Alleen moleculen met elektronen die gemakkelijk kunnen worden gemobiliseerd (antioxidantmoleculen) zijn in staat om vrije radicalen te neutraliseren (door een van hun vrije elektronen naar hen over te dragen, waardoor ze weer in evenwicht worden gebracht). Antioxidanten zorgen ervoor dat onze cellen niet degenereren en gezond blijven. Groenten en fruit bevatten een grote hoeveelheid antioxidanten als ze biologisch en vers geplukt zijn. Het verminderen van gedynamiseerd water kan hetzelfde effect hebben. De meting van de rH2-factor maakt het mogelijk om de afnemende kwaliteit van het water te kwantificeren.
Menu