Biomimetisme: “Observeer, begrijp en kopieer de natuur”

Biomimetisme, “het is de wetenschap die de natuur bestudeert als inspiratiebron om bepaalde menselijke problemen op te lossen die de natuur al heeft opgelost” Andrea Rinaldi. Inderdaad, de natuurwetenschappen zijn de wetenschap van de natuur! 

De natuurlijke beweging van vloeistoffen in de natuur vindt plaats volgens de dynamiek van de vortex, spiraalvormige, wervelbeweging, vortexbeweging. Deze beweging gebeurt met de klok mee (rechtsdraaiend) en tegen de klok in (linksdraaiend). Water is energie in beweging. Deze kinetische bewegingsenergie veroorzaakt door de zwaartekracht van de aarde zal het water energie geven, regenereren, revitaliseren of versterken.

Deze wervelende beweging, de beweging van energie, wordt duizenden keren gereproduceerd in de Biodynamizer®

De natuurlijke waterstroom die wordt gereproduceerd door de vormen van Biodynamizer ontleent de volgende  bewegingen aan de natuur :

 • De Turitelle wekt een drievoudige centripetale vortex* op die het water versnelt en een werveling genereert die de tornado imiteert. *Te onderscheiden van centrifugale wervels, d.w.z. wervels die worden opgewekt door een draaiend rotor dat wordt aangedreven door elektriciteit (= elektromagnetische pollutie!), die vanaf de onderkant van de watertank een explosieve “centrifugale” beweging genereren die naar de rand aan de bovenkant van de tank (stijgende vortex) gaan waar de vortexrotatie langzamer is! Deze draaikolken verspreiden energie!…
 • In de magnetische buis aan de uitgang van de centripetale trechter van de Turitelle: daar wordt het water blootgesteld aan zeer sterke magnetische velden die er veel energie naar toe sturen die wordt versterkt door het wervelend water (vortex-magnetisme interacties).
 • De serpentijn produceert een dubbele vortex rotatie die de meanders van rivieren reproduceren.
 • Het Ei is de levens genererende matrix waarbij een zuilvormige draaikolk zich ontwikkelt, zoals een waterhoos in de kern van de Biodynamizer. Het water is daar in rotatie om zijn eigen as en zijn snelheid neemt toe in het binnenste van de centrale as. Hier wervelt het water in vrije stroom en is zijn kinetische energie op zijn hoogtepunt. 
 • De hyperbolische trechter versnelt en verlengt de zuilvormige vortex in de richting van de reliëfbuis “De trechter van de vortex is de enige vorm op aarde die de hoogste hiërarchieën bereikt” Rudolf Steiner 

De kolomvortex in het transparante harsprototype van de Biodynamizer®

Free-flow kolonnaire vortex :

 • De dubbele vortexspiraal met tangentiële ingang in de bovenkant van het ei die eindigt in een hyperbolische trechter, induceert een zuilvormige vortex die een cilinder is van lucht (aanwezig in stadswater) gemengd met water (zoals een waterhoos die een kolom van gemengde lucht met water is), in vrije rotatie (zonder wrijving met de wanden van het ei), zeer snel rond zijn as (duizenden wervels worden gegenereerd door, 2 tangentiële waterinlaten onder druk van het openbare netwerk, de eivorm van het apparaat en de zwaartekracht, die ultieme kinetische energie produceren), met een constante diameter (kolom), die wordt omgeven door een tweede watercilinder, die de rotatie in dezelfde richting veroorzaakt, maar die veel langzamer is. Deze 2 cilinders zijn gescheiden door een zuurstof-water interface dat stabiel is langs de kolomvortex. Deze interface maakt het mogelijk om het niveau van opgeloste zuurstof in het water te verhogen* wat een bacteriedodend effect heeft (zie over dit onderwerp de microtoxo-studie uitgevoerd door Dynamized Technologies).De zuilvormige vortex en zijn duizenden wervels blijven hun rotatie tot ver buiten de Biodynamizer in de sanitaire leidingen voortzetten.*Studie : Delft University of Technology, « Vortices in Hyperbolic Funnels as Aeration Systems », Teja Donepudi 27.08.2021
 • Er is ook een zeer sterke interactie en versterking van energie tussen het toroïdale magnetische veld dat wordt uitgezonden door de vergulde ringmagneet die rond de trechter wordt geschoven en de kolomvormige vortex

Vortexen in bergstromen

Visualisatie van longitudinale wervelingen die worden gegenereerd door stenen in de bedding van bergstromen. Massif des Aravis februari 2020, copyright Dynamized Technologies ©

Vortexen in bergstromen

Visualisatie van vortexen opgewekt door stenen in bergrivierbeddingen. Champéry augustus 2020, krediet Dynamized Technologies©.

Vortexen in bergbeekjes 

Door steen gegenereerde draaikolken in de bedding van bergbeekjes. Champéry augustus 2020, copyright Dynamized Technologies ©

Vortexen in bergbeekjes

Door steen gegenereerde draaikolken in de bedding van bergbeekjes. Lindarets Montriond Frankrijk in augustus 2020, copyright Dynamized Technologies © 

Vortexen in de zee

Zeestromingen in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Elke seconde van de video duurt eigenlijk 3 dagen. De verschillende kleuren vertegenwoordigen de diepte van de stroming – witte golven zijn dicht bij het oppervlak, donkere kleuren zijn dieper water. Copyright NASA (2013)

De vortex in de zee (onderwatergolf) 

Vortex in de zee die opgewekt wordt door een rollende golf in de zee. De Biodynamizer produceert een identieke beweging om kraantjeswater te regenereren.

De versnellingen-vertragingen van water

Visualisatie van vlakke oppervlakken gevolgd door vernauwingen van het reliëf die versnellingen en oxygenatie (bactericide) van het water veroorzaken. Stream in de Aravis februari 2020, copyright Dynamized Technologies ©

Vortexen in de natuur

De bewegingen die worden toegepast in de Biodynamizer®:

De Vortex in de Biodynamizer® wordt mechanisch gegenereerd (stadswaterdruk) dankzij de gedraaide vormen van de wanden van het aquifergedeelte van de unit. Viktor Schauberger ontdekte dat de natuurlijke beweging van alle rivieren een centripetale * spiraal / vortex / vortex spiraalvormige beweging is die wordt gedragen door een stroom die wordt gegenereerd door zwaartekracht-energie. Deze beweging geeft een multidimensionale kinetische energie aan het water die het zal herstructureren en het in staat zal stellen energie op te vangen. Er zijn 3 soorten vortexen te onderscheiden in de Biodynamizer®:

 • Een centripetale vortex * (implosie-energie) gereproduceerd in turitelle
 • Een dubbele vortex (draad / buiging) in omgekeerde rotatie links- en rechtsdraaiend gereproduceerd in de dubbele spoel 
 • Een zuilvormige vortex bestaande uit zelf gereproduceerde stroom in de pentagonische vorm van het ei 

* Een onderscheidende centrifugale vortex of wervels gegenereerd door een roterend blad aangedreven door elektriciteit (= elektromagnetische vervuiling!), genereren vanaf de onderkant van de watertank een explosieve “centrifugale” beweging die naar de periferie aan de bovenkant van de tank gaat (opwaartse vortex) waar de rotatie van de vortex langzamer is! Deze wervels verspreiden energie! …

De ritmes van expansies – contracties; van versnellingen – vertragingen van het water in de Biodynamizer® 

De ritmes worden veroorzaakt door de geometrische vormen van de dynamizer, geconstrueerd door de verhoudingen van de gulden snede: 

 • de Trechter: wekt een centripetale draaikolk op die het water versnelt door de samentrekking van zijn opening, 
 • de Serpentijn : zet een versnelling van het water in gang door zijn dubbele vortex, door zijn stroming te verdubbelen en door zwaartekracht en vlakke hellingen af ​​te wisselen, 
 • het ei: induceert een ovale expansie van de waterstroom door het ontvangen van een kolomvormige vortex in vrije stroom in het midden die versnelt in de hyperbolische trechter.