Behoud de natuur: stop vervuiling ongerept (natuurlijk)water ​

Het levende water is een natuurlijk water en zit niet opgesloten in een fles. Leven is beweging, stilstand is dood. Gedynamiseerd water reproduceert de natuurlijke waterkringloop op een versnelde manier zonder te worden bevroren en verontreinigd door een plastieken container die moet worden vervoerd en gerecycleerd. De Biodynamizer, die net achter de watermeter wordt geplaatst, gebruikt het stadswaternetwerk om de hele woning van water te voorzien dat vergelijkbaar is met bergwater. Zo draagt ​​de Biodynamizer bij aan schone en kwalitatieve groei in een veranderende wereld.

Behoud onze planeet: plastiek is verschrikkelijk!

 • Vervuiling van mineraalwater door plastieken flessen:
  • PVC/PET (Poly Ethyleentereftalaat van) wordt getranfereerd naar het water door capillariteit. Er werden tests uitgevoerd op 250 plastieken flessen van 11 merken uit vijf continenten. Daaruit bleek dat 93% van de flessen besmet was met microplastieken (vooral polypropyleen, polystyreen, nylon of PET). Er zijn gemiddeld 325 plastieken microdeeltjes per liter flessenwater. 
  • In 95% van de gevallen worden sporen van hormoonontregelaars (DEHF: Di Ethylhexyl Fumarate) aangetroffen in mineraalwater uit een plastic fles.
 • Milieuvervuiling door plastieken flessen:
  • De ecologische voetafdruk van een persoon die 1,5 L mineraalwater in plastic flessen per dag consumeert is 150 kg CO2 / jaar (verpakking telt voor 70%, daarna transport voor 20% en distributie voor 10%).
  • Plastiek degradeert pas in 500 jaar! 
  • Als er in 2050 niet wordt gerecycleerd, zal er meer plastiek dan vis in de zee zijn!

Behoud onze planeet en de zuiverheid van haar water

Behoud onze planeet en de zuiverheid van haar water tegen de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater dat de watervoorziening voedt.

Meer dan 100.000 chemisch vervuilende stoffen (waaronder 3.300 medicijnen) komen in het milieu voor en komen daardoor op de een of andere manier in het leidingwater terecht door vervuiling van grond- en oppervlaktewater! Microverontreinigingen hebben waarschijnlijk een toxische werking, zelfs in minieme concentraties, op de menselijke gezondheid en ecosystemen! 

In een 193-pagina’s tellend rapport over de kwaliteit van het grondwater dat leidingwater levert in heel Frankrijk, werden in een rapport uit juni 2013 400.000 analyses uitgevoerd op 411 organische vervuilende stoffen (fytosanitaire, farmaceutische, industriële & agrarische, weekmakers, huishoudelijke verontreinigende stoffen en gevaarlijke stoffen). De analyses bevestigden dat in 42% van de gevallen de maximale vervuilingsdrempels werden bereikt! Daarom is het essentieel om kraantjeswater te filteren 

Dit is des te belangrijker gezien 67% van de Fransen kraantjeswater drinkt (bron: The Centre for Water Information)

Credit : Centre de l’Information sur l’Eau ©