Doelstelling: we wilden de trillingssnelheden vergelijken tussen gedynamiseerd water en niet-gedynamiseerd water (energie gemeten in Bovis-eenheden: UB = golflengten; Angström). Deze metingen zijn gedaan door een tiental geobiologen uit verschillende landen

Bevindingen: 

De trillingssnelheid van het gedynamiseerd water gemeten aan de Lécher * antenne was als volgt

  • Gedestilleerd water: 3.000 UB
  • kraantjeswater  : tussen 2.500 tot 5.000 UB 
  • Mineraalwater in flessen: +/- 5.000 UB 
  • Natuurlijk bronwater: 10 tot 15.000 BU 
  • gedynamiseerd water: +/- 15.000 BU 

Conclusies: 

Gedynamiseerd water krijgt unaniem een ​​trillingssnelheid die vergelijkbaar is met natuurlijk bronwater.

* Concordante metingen van tien verschillende geobiologen / wichelroedelopers (meten de energietrilling of tellurische & kosmische trillingssnelheid)