fbpx

We bieden 2 aanvullende toestellen om water te zuiveren:

1. De Biodynamizer: water dynamisatie systeem:

 • Materialen die in contact komen met water zijn bacteriedodend: koper en zilver die niet in het water terechtkomen (zie Cebedeau-analyse),
 • Generatie van een zeer krachtige kolomvortex die de overdracht van opgeloste zuurstof in het water verhoogt, evenals het oppervlak van de zuurstof-water grensvlakzone die bacteriedodend is (zie Wetsus-analyse),
 • Emissie van zeer krachtige natuurlijke magnetische velden die een biologische invloed hebben op de moleculaire structuur van water en ionen opgelost in water (zie magnetisme-wateranalyses)

2. De Biofilter: drievoudig filtersysteem:

 • fysisch: membraan
 • Actieve kool: filtratie door adsorptie en differentieel van ladingspotentieel
 • Geïoniseerd zilver: negatief geladen zilver dat gevangen blijft in de holle vezel zonder in het water terecht te komen

Op te merken dat de filtratiekwaliteit ook afhangt van het debiet van het filter (voor de Biofilter 25 L/min) en varieert in functie van het gebruikspercentage van zijn capaciteit (voor de Biofilter 150 m3)

Deze combinatie van Biofilter + Biodynamizer behandeld effectief een breed spectrum van verontreinigende stoffen die nog in leidingwater aanwezig zouden zijn, namelijk:

 • Organische onzuiverheden
 • Zware metalen (lood, ijzer, aluminium, corrosie van buizen, zilver, enz.)
 • Chloor
 • Chloroform
 • Antibiotica
 • Slechte smaken en geuren
 • Pesticiden van organische oorsprong en metabolieten: 75 parameters van organische pesticiden* werden geanalyseerd door een erkend laboratorium** in leidingwater in België. 5 van deze pesticiden hadden waarden die aanzienlijk boven de toegestane wettelijke limieten lagen (zie kwaliteitscriteria van Richtlijn 98/83/EG: criterium = 0,03 g/l of 0,1 μg/l, of voor de som van de moleculen = 0,5 μg/l ) van de parameter “Organische pesticiden”. Na de filtratie van de Biofilter + Biodynamizer waren deze waarden teruggevallen onder de toegestane wettelijke limieten!

Vergelijkende resultaten uitgevoerd in mei 2022 tussen verontreinigd leidingwater vóór [Onbehandeld water] en na [Behandeld water] filtratie (Biofilter) en dynamiseringsapparatuur (Biodynamizer)

 • In onbehandeld kraanwater: De volgende 5 problematische organische pesticiden zijn in overmaat:
  • Chloorthalonil M 12 (0,14 μg/l) = fungicide,
  • Ethaansulfonzuur metolachloor (0,34 μg/l) = Herbicide, biocide stof die een huidallergie kan veroorzaken,
  • Chloridazon-desfenyl (0,88 g/l), = Herbicide,
  • Chloridazon-methyl-desfenyl (0,096 μg/l) = Herbicide,
  • Metolachloor NOA 413173 (0,38 μg/l) = Herbicide, biociden die een huidallergie kunnen veroorzaken
 • In kraanwater behandeld door de Biofilter + Biodynamizer: De 5 organische bestrijdingsmiddelen zijn onder de wettelijke limieten gedaald en voldoen daarom aan de criteria van Richtlijn 98/83/EG met betrekking tot de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

*Diuron, Linuron, Metalaxyl, Terbutylazine, Isoproturon, Bentazon, Desethyl-atrazine, Atrazine deisopropyl, Atrazine, 2,6-Dichloorbenzamide, Simazine, 4-Isopropylaniline, Fluopicolid, 2-Hydroxy-terbutylazine, Atrazine-desethyl-deisopropyl, (3,4-Dichloorfenyl)ureum (DCPU), 1-(3,4-Dichloorfenyl)-3-methylureum (DCPMU), Desethyl-terbutylazine, 3,4-dichlooraniline, Tritosulfuron, Atrazine-2-hydroxy, Bentazon- 8-hydroxy, Metolachloor CGA 37735, Chloorthalonil M 1, Chloorthalonil M 5, Dimethachloor CGA 369873, Dimethachloor CGA 373464, Dimethachloor SYN 528702, Dimethachloor SYN 530561, Metalaxyl CGA 108906, Metalaxyl CGA 62826, Metolachloor CGA 2704 CGA 368,57 50267, Tritosulfuron 635M01, Tritosulfuron 635M02, Metolachloor, Tolylfluanide, Dimethachloor, Acetochloor, Dimethenamide, Flufenacet, Butachloor, Chloridazon (Pyrazon), Metazachloor, Alachloor, Propachloor, N,N-Dimethylsulfolan-sulfon, Mettolylsulfonzuur, Demethyl-isolachylturonamide, Dimethyl-isolachylturonamide of oxanilzuur, Chloridazon-desfenyl, Chloridazon-methyl-desfenyl, Metazachloorethaansulfonzuur, Metazachlooroxanilzuur, Metazachloor BH 479-9, Acetochloorethaansulfonzuur, Acetochlooroxalaminezuur, Alachloorethaansulfonzuur, Alachlooroxalaminezuur, Sacramento , butachloor-oxaalzuur, dimethachloor-ethaansulfonzuur, dimethachloor-oxaalzuur, dimethenamide-ethaansulfonzuur, dimethenamide-oxaalzuur, flufenacet-ethaansulfonzuur, flufenacet-oxaalzuur, iso-chlooridazon, 1-(4-isopropylfenyl)-thaan, S-propachloor-ethaan Propachlooroxalaminezuur, Metolachloor CGA 50720, Metolachloor NOA 413173

**Laboratorium voor milieu-, toxicologische & agrovoedingsanalyse en -controles geaccrediteerd door BELAC (Belgische accreditatie-instelling onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie, P.M.E., Middenklassen en Energie. BELAC werkt volgens een managementsysteem dat beantwoordt aan de internationale vereisten met betrekking tot het beheer van accreditatie-instellingen

Menu