fbpx
  • In december 2022 liet Dynamized Technologies een ​​onafhankelijk Belgisch geaccrediteerd laboratorium (Euraceta) 310 polluenten analyseren (zware metalen, pesticiden, drugs, weekmakers, ftalaten, chloor, enz.) in wettelijk drinkbaar leidingwater in België, wat duidelijk meer is dan het aantal parameters waarover de stadswaterdistributiebedrijven informatie verstrekken! Deze analyse bevestigt dat leidingwater niettemin enkele tientallen resterende verontreinigende stoffen bevat waarvan de concentratie boven de wettelijke limieten ligt (volgens de Europese Richtlijn 2020/2184 betreffende water voor menselijke consumptie bestemd) of de toegestane voorzorgsdrempels overschrijdt (maximale gezondheidswaarden). Deze verontreinigende stoffen konden daarom niet worden gefilterd door stadswaterzuiveringsinstallaties. Dit is zorgwekkend gezien het feit dat sommige ervan hormoonontregelaars zijn die uiteindelijk (door chronische consumptie) een gezondheidsrisico kunnen vormen.
  • Na filtratie & dynamisatie van het water door de Biofilter en Biodynamizer worden de resterende verontreinigende stoffen geneutraliseerd (hun concentratie neemt af tot onder de meetbare kwantificatiedrempels) waardoor stadswater opnieuw, voor overtollige parameters, biocompatibel water kan worden!
  • Deze analyse bevestigt dat de combinatie van de Biofilter (filtratie) + Biodynamizer (dynamisering) duidelijk leidt tot een zeer breed spectrum van waterzuivering.
Menu