Oppervlaktespanning van gedynamiseerd water

Analyse uitgevoerd volgens de internationale normen in juli 2021 door het SGS-laboratorium in Rotterdam, Nederland (Krüss Easy Dyne-apparaat). De ringmethode wordt gebruikt om de oppervlaktespanning van het water te meten: de platina ring wordt ondergedompeld en dan omhoog getrokken tot hij door de oppervlakte van de vloeistof gaat. Door het water uit te rekken voordat het breekt, wordt de oppervlaktespanning van het water gemeten.

Vergelijking van de oppervlaktespanning van gedynamiseerd en niet-gedynamiseerd leidingwater uit Sint-Genesius-Rode (België)

Na analyse blijkt dat het door de Biodynamizer gedynamiseerde water een oppervlaktespanning heeft die –15% lager is dan die van het niet-gedynamiseerde water (66 dynes/cm -> 56 dynes/cm of mN/m bij 20° C en gemeten volgens ASTM D1331).

We weten dat een lagere oppervlaktespanning een “bevochtigend” vermogen heeft zodat het water dieper doordringt in de cellen en daardoor een betere cellulaire hydratatie mogelijk maakt (dit gebeurt via de aquaporines waardoor +/- 1 miljard watermoleculen elke seconde één voor één de cel binnenkomen).

Deze verbeterde hydratatie zou bijdragen om toxines en metabolisch afval te verwijderen en zo het lichaam te ontgiften.

Als voedingsstoffen de cellen niet kunnen binnendringen door de hoge oppervlaktespanning van water, raken de cellen uitgedroogd en sterven ze door de ophoping van hun eigen afval” Nobelprijswinnaar Alexis Carrel.

Deze cellulaire ontgifting wordt dus versterkt door:

  • Een lagere oppervlaktespanning van water (omdat het water dan via aquaporines beter in de cellen doordringt),
  • Een wijziging van de membraanspanning van de cel die de ionenkanalen activeert (water met een elektronegatieve lading bevordert het negatieve potentiaal van het membraan en dus het openen/sluiten van de ionenkanalen)

Deze daling van de oppervlaktespanning wanneer het water wordt geactiveerd, is ook waargenomen door:

Aquaporines laten elke seconde +/- 1 miljard watermoleculen door de cel passeren! (Op de video gevisualiseerd door het kleine gele molecuul); de oppervlaktespanning van het water speelt een belangrijke rol in dit proces!

Copyright NIH Center for Macromolecular Modeling and Bioinformatics at the Beckman Institute, University of Illinois (http://www.ks.uiuc.edu/)