Laboratorium:

Berthet microbiologisch laboratorium, Marignier Frankrijk; Prof. Bernard Berthet, apotheker, doctor in de biologische wetenschappen en bromatologie (voedingswetenschappen), docent aan de Universiteit van Lyon en laboratoriumdirecteur. De analyse en interpretatie van de onderzoeksresultaten werd uitgevoerd door een multidisciplinair wetenschappelijk team met inbegrip van Dr Marco Paya, Dr Jean François Le Bitoux, Prof. Bernard Berthet en de heer Jean Olivaux biofysicus, houder van een interuniversitair diploma in nucleaire magnetische resonantie (NMR) toegepast op biologie en geneeskunde;

Microtoxo-studie besteld door NV Dynamized Technologies op 05.05.2017 op basis van een apparaat dat de principes van dynamisatie toepast  die vergelijkbaar zijn met de Biodynamizer®.

Analyse van de evolutie van pathogene (schadelijke) & biogene (nuttige) bacteriën in de darmmicrobiota. 

Na 48 uur laten groeien in een voedingsagar op basis van gedynamiseerd water, zien we

  • 60% daling in bacteriegroei E-coli 
  • 10% daling in de groei van lactobacillus plantarum 

En dit in vergelijking met de klassieke nutriëntagar ! 

Deze test, hoewel gedeeltelijk, lijkt de microbiologische biocompatibiliteit te bevestigen van gedynamiseerd water, namelijk zijn remmende kracht op de groei van de pathogene kiem en zijn zwakke invloed op de biogene kiem!