Laboratorium: Coramp-laboratorium met wetenschappelijke beeldverwerkingssoftware ontwikkeld door Raymond Herren, elektronica-ingenieur bij CNRS (Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek, Frankrijk) om de elektrofotonische beelden verkregen door het corona-effect te interpreteren; Dit onderzoeks- en ontwikkelingswerk is gecertificeerd door de regionale delegatie voor onderzoek en technologie Midi-Pyrénées, Frankrijk (Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek), na validatie van academische experts op het gebied van biofotonica; analyse uitgevoerd in opdracht van NV Dynamized Technologies op 07/09/2019.

Methode: de elektrofotonische camera meet de fotonische ontladingen van water dat wordt blootgesteld aan een elektrisch veld (110 Hz-signaal = dicht bij de frequentie die wordt gepulseerd door levende wezens!) dat op zijn beurt een elektromagnetisch veld creëert. Deze pulsen weerspiegelen de door het water geabsorbeerde en uitgezonden energie volgens het principe van het krooneffect (foto Kirlian). De camera registreert in het ultraviolette lichtspectrum en neemt praktisch alle fotonen waar in de lucht rond het watermonster (de informatie van de levenden gaat door het UV-spectrum)! Voor deze analyse werden 12 stroomgebieden uit 3 verschillende wateren (eenmaal gednamiseerd en één keer niet-gedynamiseerd) uit elke vloeistof genomen, dat zijn in totaal 72 stroomgebieden, wat statistische betrouwbaarheid mogelijk maakt. Foto’s worden gemaakt in Tiff (digitale beeldvorming) en FFT (wetenschappelijke beeldvorming) formaat.

Waarneming van TIFF-beelden:

Analyse van de gedynamiseerde waarde van een vloeistof, in de elektron / foton zin *, uitgedrukt in Joule in elke pixel. De hoeveelheid uitgezonden fotonen (lichtdeeltjes) wordt gemeten door de luminescentie of vonken of “streamers” te observeren die worden gegenereerd door de lekkage van elektronen die fotonen worden bij contact met lucht. Hierbij wordt de intensiteit van het uitgestraalde licht gemeten door de gemeten grijswaarden te observeren = aantal fotonen in elke pixel: 1 pixel = +/- 10.000 fotonen (bij verzadiging) = elektronenvolt omgezet in joule = pure energie

* R. Van Wijk afd. Moleculaire Biologie van de Universiteit Utrecht “Bio-fotonen en Biocommunicatie”: Alle levende weefsels zenden ultralage fotonen of biofotonen uit; Biofotonen zijn betrokken bij intercellulaire en neuronale communicatie (via optische communicatiekanalen)! Fotonen verschijnen in het zichtbare spectrum maar vooral in ultraviolet; Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat fotonen verbonden zijn met ons bewustzijn & geest (biljoenen biofotonen worden elke seconde verwerkt door onze hersenen); Zie ook het werk van FA Popp & Alexander Gurwitch (biofotonen & morfogenetische velden)

De elektrofotonische camera merkt een toename van de amplitude van de lichtstraling en een afname van de oppervlaktespanning in het gedynamiseerd water op

De luminescentie van gedynamiseerd water rond de kruin is langer en intenser (de amplitude van de lichtstraling is groter en het water straalt meer licht uit, zie onderstaande tabel) en is talrijker en regelmatiger dan die van kraantjeswater. Dit betekent dat ze meer energie bevatten in termen van fotonen – elektronen. Dit komt overeen met de bevindingen in de Bioelectronica van Vincent en in het bijzonder met Vincent’s W-factor, die de grotere retentie van energie in gedynamiseerd water bevestigt. 

De vorm van de gedynamiseerde waterdruppel is meer gespreid / uitgerekt (de waterdruppel verspreidt zich over de elektrode) omdat de oppervlaktespanning lager is => het is waarschijnlijk dat dit voor een betere cellulaire hydratatie zal zorgen omdat het meer “bevochtigend” is, gedynamiseerd water dringt beter door in de weefsels.

Poging om de toename van de lichtstraling die wordt waargenomen in gedynamiseerd water door de kwantummechanica te verklaren (Planck, Bohr, Einstein):

Het is waarschijnlijk dat de elektronen van het watermolecuul, die op bepaalde frequenties trillen, worden gedeactiveerd door het magnetisme van de Biodynamizer en daarom naar een lagere orbitale elektronische laag* gaan, waarbij fotonische energie vrijkomt = kwantum van energie (en dit in verhouding met het energieverschil tussen deze twee niveaus).

Het magnetische veld dat door de Biodynamizer wordt uitgezonden op de dipolen van de watermoleculen zou invloed moeten hebben op de spin van het elektron (d.w.z. de rotatie van het elektron rond zijn as, waardoor een magnetisch veld ontstaat, Uhlenbeck/Goudsmit) en zijn orbitale laag, en zou daarom moeten oscilleren bij lagere frequenties **.

*door Zeemaneffect: splitsing van de elektronische niveaus van het atoom in subniveaus onder invloed van een magnetisch veld

** omdat de omtrek van de orbitale baan een veelvoud is van de golflengte, moet de frequentie dalen als we naar een lagere orbitale laag gaan (zie in dit verband de waarnemingen gedaan door de Bioscope-spectrometer over de overdracht van energie naar niveaus van lagere frequenties in gedynamiseerd water)

Fotonische bruggen: de energie van gedynamiseerd water blijkt meer te worden overgedragen naar de energie van het lichaam

Elektrofotonische brug - Biodynamizer

Fotonische bruggen maken het mogelijk om de mate van gedynamiseerde “biocompatibiliteit” te meten tussen de energie van gedynamiseerd water en de energie van het menselijk lichaam (zijn affiniteit of zijn resonantie). 

Proces: Speciale kwartselektrode met achtereenvolgens kraantjeswater & gedynamiseerd kraantjeswater + het plaatsen van de 10 vingers van het menselijk lichaam. Waarneming van fotonische bruggen (ionische winden = energieoverdrachten) tussen het water en de vingers op 3 mm.

Waarneming: gedynamiseerd water heeft een veel grotere energiecompatibiliteit, gevisualiseerd door de systematische aanwezigheid van fotonische bruggen en hun zeer grote omvang die zelfs veel verder gaat dan de periferie van de vingers! De waarneming werd 20 keer uitgevoerd op 2 x 10 vingers. In termen van totale energie (in de elektron-foton zin), zijn de affiniteiten tussen gedynamiseerd water en de vingers “zeer duidelijk superieur“! Dit is de eerste keer dat dit is waargenomen in de 10 jaar van het bestaan ​​van de elektrofotonische camera.

De energie die aanwezig is in het gedynamiseerd water lijkt te zijn overgedragen aan de energie van het lichaam! Dit wordt in de bovenstaande foto geïllustreerd door de “vebindingen” van fotonisch licht tussen de waterhouder en de vinger die in 100% van de gevallen, en op een zeer duidelijk superieure en systematische manier, worden geproduceerd voor gedynamiseerd water> <kraantjeswater. Dit illustreert de energiecompatibiliteit van gedynamiseerd water. Deze energie hebben we nodig voor het  functioneren van onze cellen, zie in dit verband het belang van membraanspanning!

De elektrofotonische camera neemt vaak een veel grotere energiestraling waar in gedynamiseerde water

Elektrofotonische amplitude FFT - Biodynamizer

FFT-frequentiebeelden (Fast Fourier Transform in ICA-formaat): de straling van het zichtbare lichtspectrum (gele & paarse kleur) is duidelijk groter en uitgebreider in gedynamiseerd water> <kraantjeswater, wat duidt op een grotere ruimtelijke verdeling van energie en dus meer straling van deze energie. Het gedynamiseerd water bevat meer fotonen die verder uitstralen (Hot Spot Pixel hoger met 14%). Dit is ook te zien op de afbeeldingen in Tiff-formaat!

De elektrofotonische camera neemt vaak een grotere structurele en vibrerende harmonie waar in gedynamiseerde water.

Fotonische structuur FFT - Biodynamizer

FFT (Fast Fourier Transform) frequentiebeeldvorming onthult ook de intieme geometrische structuur van water. De structuur van gedynamiseerd water blijkt meer symmetrisch, regelmatig, coherent en harmonieus te zijn en vaak zeshoekig van vorm in het midden> <kraantjeswater. Deze geometrische vormen, ingeprent door de energiefrequentie in het water, onthullen de moleculaire structuur die het “leesraster” vormt van de energie-informatie die het doorkruist. Water is een magnetische band die deze energie opvangt en doorgeeft. We gaan ervan uit dat hoe harmonieuzer en coherenter de geometrische structuur van water is, hoe groter het vermogen is om deze energie door te geven! “Energie codeert, water decodeert, mensen coderen“; Zie ook de overeenkomsten met waterkristallen, vooral qua hexagonale vormen!