Onderzoeker: Marc Henry (Universiteitshoogleraar, Doctor in de Wetenschappen) 

Marc Henry is bevoegd om onderzoek te leiden, scheikundige en natuurkundige hij is ook de auteur van meer dan honderd wetenschappelijke artikelen. Hij heeft meer dan dertig jaar kwantumfysica beoefend en onderwezen). 

Expertise in opdracht van NV Dynamized Technologies op 29.08.2019  

Methode: De elektrofotonische beelden van de Coramp laboratorium in Brens Frankrijk werden geanalyseerd en geïnterpreteerd door de deskundige mening van professor Marc Henry na wiskundige en statistische opwerking (via algoritmen) om hun contrasten te verbeteren.

De herverwerking concentreert zich, na het elimineren van de “achtergrondruis” van het beeld, verzadigingen, artefacten enz…, op de gemiddelde intensiteiten van fotonenlicht, de al dan niet billijke verdeling, de diversiteit en de rijkdom aan informatie, enz. …. Dit is om alleen de statistisch meest representatieve beelden te behouden (95% betrouwbaar !) en om over te gaan tot meer diepgaande en globale vergelijkende interpretaties tussen gedynamiseerd en niet-gedynamiseerd water in termen van “hoeveelheid” energie en “kwaliteit van informatie“, dwz de fotodiversiteitsindex (die we naar analogie met ecologie biodiversiteit kunnen noemen).

Deze index is de interpretatie van de waterafdruk (fotonprofiel). Deze index wordt berekend als een functie van verschillende parameters die de vastgelegde fotonen kwalitatief beoordelen als een functie van de contrasten tussen pixels (hoe meer contrasten er zijn, hoe meer de energie wordt gefocust!), hun diversiteit (dwz de rijkdom van het beeld dat is volgens het verschil in gemiddelde intensiteit van de pixels), de hoeveelheid informatie in het beeld, de billijke verdeling van het licht, de coherentie van de uitgezonden frequenties, hun amplitude, enz. In dit opzicht kunnen we ons inbeelden dat hoe hoger deze index, hoe meer deze wijst op compatibiliteit met levende organismen in het algemeen.

Expertise van de electrofotonische analyse stelt een aanzienlijk grotere photodiversiteit vast bij gedynamiseerd water

Gedynamiseerd water-opname nr. 8 in TIFF-formaat (de meest statistisch significante opname met 95% betrouwbaarheid) met toepassing van verschillende filters om de contrasten te vergroten en een interpretatie in termen van fotodiversiteit mogelijk te maken:

  • Gespreid karakter van de kroon (variatie in de kroon / streamer-verhouding, teken van een lagere oppervlaktespanning bevestigd door het laboratorium van SGS Rotterdam, 15% daling van de oppervlaktespanning van het water na dynamisering)
  • Emissie van een grotere hoeveelheid licht-energie (meer fotonen rekening houdend met de fotonen van het globale beeld met inachtneming van het beeldruis), meer gefocust (duidelijk meer contrasten en concentratie van energie en dus van coherentie van fotonen), streamers in de gedynamiseerde druppels zijn langer (verdere straling> < de kroon) bevestigd door significante gemiddelde ∆ van + 22% van de Hot Spot Pixel, wat aangeeft dat de energie langer behouden wordt in het gedynamiseerde water, een grotere hoeveelheid, rijkdom en diversiteit aan informatie (entropie), grotere statistische reproduceerbaarheid (meer stabiliteit); Koppel deze bevindingen aan de bio-elektronische analyse die bevestigt dat gedynamiseerd water meer elektronen beschikbaar heeft en meer energie behoudt

Niet-gedynamiseerd water -opname n ° 7 in TIFF-formaat (de meest statistisch significante opname met 95% betrouwbaarheid):

  • bolvormig karakter van de kroon rond de druppel op de elektrode (teken van een hogere oppervlaktespanning, zie hierover de analyse van het SGS laboratorium, Rotterdam die dit bevestigt)
  • Lagere lichtemissie

Gedynamiseerd water (opname n° 8 statistisch representatief met 95% betrouwbaarheid: grijswaarden, computerkleuren fire & 16 kleuren)

Niet-gedynamiseerd water (opname n° 7 statistisch representatief met 95% betrouwbaarheid: grijswaarden, computerkleuren fire & 16 kleuren)

Poging om de toename van de lichtstraling die wordt waargenomen in gedynamiseerd water door de kwantummechanica te verklaren (Planck, Bohr, Einstein):

Het is waarschijnlijk dat de elektronen van het watermolecuul, die op bepaalde frequenties trillen, worden gedeëxciteerd door het magnetisme van de Biodynamizer en daarom naar een lagere orbitale elektronische laag gaan, waarbij fotonische energie vrijkomt = kwantum van energie (en dit in verhouding tot het energieverschil tussen deze 2 niveaus).

Het magnetische veld dat door de Biodynamizer wordt uitgezonden op de watermoleculen (die dipolen zijn) zou inderdaad invloed moeten hebben op de orbitale laag van de elektronen die door het Zeeman-effect* naar een lager elektronisch niveau gaan, evenals op de spin van het elektron (d.w.z. de rotatie van het elektron om zijn as, waardoor een magnetisch veld ontstaat, Uhlenbeck/Goudsmit). H2O-moleculen moeten daarom op lagere frequenties** oscilleren.

*Zeemaneffect: splitsing van de elektronische niveaus van het atoom in subniveaus onder invloed van een magnetisch veld

** omdat de omtrek van de orbitale baan een veelvoud is van de golflengte, moet de frequentie dalen als we naar een lagere orbitale laag gaan (zie in dit verband de waarnemingen gedaan door de Bioscope-spectrometer over de overdracht van energie naar niveaus van lagere frequenties in gedynamiseerd water)