Biodynamizer
 • Mechanisme: 21 waterdynamisatieprincipes worden toegepast inclusief mechanische & vortex magnetische velden met natuurlijke transmissiefrequenties 
 • Geen onderhoud, geen verbruiksgoederen 
 • Debit: een voldoende hoog voor een bewoonde privéwoning tot 8 personen (58 l / min bij 3 bar)
 • Certificaat van overeenstemming voor metalen in contact met water (22-FST9-060) uitgegeven door Eurofins op 15.11.2022: Alle materialen die in contact komen met water (koper, messing) gebruikt voor de bouw van de Biodynamizer voldoen aan “het Franse decreet van 25.06.2020 met betrekking tot metalen materialen en producten bestemd voor productie-, distributie- en verpakkingsinstallaties die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water” alsook de braseringsmateriaal (zilver) voldoet aan “het Franse decreet van 10.06.1996 betreffende de verbod op het gebruik van loodhoudend soldeer en braseermiddelen in vaste installaties voor de productie, behandeling en distributie van voor menselijke consumptie bestemd water
 • Certificaat van overeenstemming inzake het vrijkomen van metalen (koper, zink, zilver) in voor menselijke consumptie bestemd water na doorgang door de Biodynamizer, uitgegeven door Buildwise (ISO 9001 gecertificeerd) op 19.12.2022, dat bevestigde dat de concentraties van metalen (koper , zink, zilver in mg/l) in het water niet hoger zijn dan de Europese wettelijke normen (RICHTLIJN (EU) 2020/2184 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water) en de Belgische wetgeving (Bijlage XXXI, Deel C indicatorparameters, van Boek II van de Milieuwet die de Waterwet vormt) in termen van concentraties na directe bemonstering en na verblijftijd van 1 uur, 24 uur, 48 uur en 3 weken in de Biodynamizer
 • Gecertificeerd conform door Belgaqua volgens de norm EN1717 (bescherming conform VIV0442023 – Conform mits voorplaatsing van een terugslagklep beveiliging stroomopwaarts van de Biodynamizer op de waterleiding)
 • Werkdruk: 3 bar min – max 5 bar. Het aquifer gedeelte van het apparaat is bestand tegen drukken tot 10 bar en voldoet aan de Europese richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur.
 • Waterdichtheids testcertificaat: elke Biodynamizer wordt getest bij een druk van 10 bar gedurende 3 minuten onder water om de dichtheid te controleren. 
 • Wettelijke garantie (2 jaar) 
 • fittingen: 3/4 inch mannelijke schroefdraad messing (buitendiameter: 26,4 mm, binnendiameter: 18 mm) 
 • Gewicht en omvang Biodynamizer (inclusief fittingen): gewicht: +/- 19 kg (+ 2,2 L water in het apparaat), afmetingen: lengte (met fittingen) = 90 cm x cilinder buitendiameter: 16 cm, 
 • De Biodynamizer is vervaardigd door NV. Dynamized Technologies – 10, Sentier Muraes 1440, Braine le Château België – BTW: BE 0646898542 – Bedrijfsnummer  0646898542

De Biodynamizer is het meest complete apparaat voor waterdynamisatie op de markt omdat het 21 principes van waterdynamisatie toepast.