Een ultraefficiënte drievoudige filtratietechnologie

 • Filtratie 1 : Fysieke prefiltratie: Spunbond (weefsel waarvan de filamenten thermisch zijn gelast, 100% polypropyleen) gemengd met holle vezels. Sedimentfilter dat deeltjes ijzer, zand, modder vasthoudt, de ontwikkeling van ziektekiemen, bacteriën enz … neutraliseert en het actief koolblok beschermt
 • Filtratie 2 : het Carbon Fiber Block (patentnr. 2282494) is samengesteld uit actieve kool in gesinterde korrels (porositeit 20 µm) en een holle vezel. Actieve kool wordt verkregen na het calcineren van kokosnootschalen (verhoogt het aantal microporiën) door injectie van heetwaterdamp onder druk (activering van de koolstof bij verschillende temperatuurniveaus van 900°C-1.000°C gedurende enkele uren; actieve kool wordt geregenereerd door oxidatie Chemische filtratie van chloor, nitraten, nitrieten, organische pesticiden en herbiciden, smaken en geuren
 • Filtratie 3 : Holle vezel (brevetten n° 20704036 & US n° 6514413) ; vezel, met een diameter van 10 µm, gemengd met actieve kool. Deze vezel lijkt op de wortels van een boom die de actieve koolkorrels tot een dichte structuur binden. Zijn functie is drievoudig, het :
  • zorgt voor een zeer groot adsorptieoppervlak, dat wil zeggen een goede verdeling van water over het gehele oppervlak van de actieve kool (dit vermijdt preferentiële waterkanalen)
  • weerhoudt de verontreinigende stoffen in zijn structuur tot diameters van 5 µm (fysieke filtratie van zware metalen: lood, aluminium…, bacteriën, arseen en parasieten) ; (brevet n° 2429067)
  • bevat in zijn structuur geïoniseerd zilver dat bacteriedodend is (neutraliseert micro-organismen, antibiotica, geneesmiddelen, enz.), het zilver wordt daarom niet gemengd met de actieve kool maar vastgehouden in de microvezel ; (brevet n° 2172720)

Principe van actieve koolfiltratie = adsorptieoppervlak

Actieve kool: Principe van fysieke filtratie (fysisorptie) van verontreinigende stoffen (organische pesticiden, zware metalen, PFAS, medicijnen, hormonen, enz. gemeten in µg/l)

 • Elektro-adsorptie oppervlak

De verontreinigende stoffen (hun elektropositieve delen) zullen door potentiaalverschil worden “aangetrokkendoor het elektronegatieve oppervlak van de actieve kool (de koolstof heeft beschikbare elektronen op haar oppervlak die de elektropositieve delen van de vervuilende moleculen zullen aantrekken = Van Der Waals-krachten: intermoleculaire bindingskrachten als gevolg van elektrische interacties met lage intensiteit = elektrostatisch)

 • Fysisch adsorptieoppervlak

Actieve kool zal ook niet-oplosbare verontreinigende stoffen (hydrofoob) “vasthouden”, d.w.z. niet-gepolariseerde of zwak gepolariseerde verontreinigende stoffen, in zijn poreuze structuur (extern en intern). Deze bestaat uit microporiën (miljoenen lege microscopische longblaasjes) waarvan de grootte tussen <2 nm en 50 nm in diameter ligt. Hoe meer microporiën er zijn, hoe meer lege ruimtes er zijn waar verontreinigende stoffen kunnen worden vastgehouden en hoe groter het adsorptieoppervlak.

Grootte van het adsorptieoppervlak in de Biofilter

De 3 kg actieve kool uit kokosnoten in de Biofilter, gemengd met de holle vezel, zorgen voor een adsorptieoppervlak gelijk aan 900 hectare voetbalvelden!!! (3.000 m2/g actieve kool-adsorptie-oppervlak x 3 kg), d.w.z. een oppervlak dat 33 keer groter is dan dat van conventionele filters!