Gedynamiseerd water is boordevol energie 

  • Gedynamiseerd water is water boordevol (in fotonische termen, zie in dit verband de elektrofotonische analyse) zoals berg- of watervalwater. Deze energie komt van de wervelende beweging die het volgt in de Biodynamizer®, evenals de magnetische velden die worden uitgezonden door de permanente magneten die het bevat. Deze energie zal de moleculaire structuur van water beïnvloeden en de mineralen die het bevat, ioniseren. Al deze energie zal worden gebruikt voor cellulaire communicatie en metabolisch functioneren! (zie studie over biofotonen
  • De energie van gedynamiseerd water heeft een grotere fotodiversiteit (in termen van kwaliteit en stabiliteit). Wij geloven dat dit gedynamiseerd water beter verenigbaar is met de energie van levende wezens.
  • Wij zijn van mening dat deze extra energie het mogelijk maakt om het energieveld van de mens te versterken, wat hem zal helpen bij het bestrijden van bacteriën en virussen die energiezuinige omgevingen afbreken. “De microbe is niets, het terrein is alles” Claude Bernard. 
  • Het lijkt erop dat de eigenschappen van de dynamiek van water (structuur & energie) behouden blijven tot maximaal 80°C en dat ze verdwijnen bij verdamping wanneer het kookt (bij 100°C). 

Conclusies over de energetisering van gedynamiseerd water​

Wij hebben dus gezien dat water een vitale energie bezit die afkomstig is van de bewegingen van zijn natuurlijke dynamiek en van de natuurlijke energie van de omgeving die het omringt om zich te verbinden met de levende biologische systemen die het drinken of erin baden! Water vangt, slaat op en geeft door:

  1. elektromagnetische energie van de zon (elektronen-fotonen-protonen).
  2. magnetische energie van de aarde (magnetische velden) & gravitatie-energie.
  3. energie van het kwantum vacuüm dat zijn informatie via elektromagnetische energie overdraagt. Deze energie zou worden omgezet in elektrische energie die biochemische reacties in het menselijk organisme teweegbrengt. Deze energie zal dus bijdragen tot de werking van ons celmetabolisme (cellulaire communicatie activeren). Water is een interface (ontvanger-zender) tussen de energetische straling die uit de natuur komt en de materie die de werking van biologische processen kan activeren. Water is leven!

De Biodynamizer® reproduceert deze omstandigheden om aan het gedynamiseerde water energetische kenmerken mee te delen die vergelijkbaar zijn met die van water dat ontspringt of stroomt in zijn natuurlijke omgeving. Deze energie zal worden doorgegeven aan het energielichaam (aura). Zie de elektrofotonische analyses over dit onderwerp. Inderdaad, elke geleidende vloeistof (water met mineralen = stadswater) in beweging (vortex) in een metalen buis (koper) die wordt blootgesteld aan magnetische velden (permanente magneten) ziet de geboorte van elektrische stromen met een negatieve elektronlading die het water zal ioniseren (overdracht van elektronen die zijn elektrische lading zal wijzigen) en dit in verhouding tot de snelheid van de waterstroom (amplitude) en de kracht van de uitgestraalde magnetische velden. Deze energie voedt de zogenaamde membraanspanning van de cellen (elektronegatieve lading tussen – 50 mV & – 90 mV) die gebruikt wordt om hun ionische kanalen te openen en te sluiten die spanningsafhankelijk zijn en die toelaten voedingsstoffen binnen te brengen en toxines-afval het organisme te verlaten (= activering van cellulaire uitwisseling -> werking van het metabolisme)