Onderzoeker: Konstantin Korotkov (Russische natuurkundige en uitvinder met een leerstoel aan de Universiteit van St. Petersburg) 

GDV-analyse uitgevoerd door een Belgische arts en een Franse arts op verzoek van NV Dynamized Technologies op 09.09.2014 met de proV2-camera in een faraday kooi op basis van een apparaat dat de principes van dynamisatie toepast, vergelijkbaar met de Biodynamizer®.

Methode: De GDV-camera legt de fotonische emissies (in het zichtbare lichtspectrum) van een lichaam vast nadat het is onderworpen aan een elektrisch veld dat op zijn beurt een elektromagnetisch veld creëert; principe van het krooneffect / Kirlian Fotografie; de camera visualiseert de gedynamiseerde straling van het lichaam; het neemt de fotonen gedeeltelijk waar (beter zichtbaar in het UV-spectrum van de elektrofotonische camera) maar het systeem heeft een grote interpretatiedatabase.

De GDV-camera merkt vaak op een duidelijke toename van de lichaamsenergie na het drinken van gedynamiseerd water:

Lichaamsenergie - Korotkov camera - Biodynamizer

We zien op de beelden dat na het drinken van gedynamiseerd water het energieveld (wat kan worden geïnterpreteerd als energievitaliteit) van de persoon zeer sterk toeneemt, namelijk met +/- 50%! En dit gebeurt direct na het drinken!