Vortexen zijn spontane bewegingen van de natuur en het leven.

De natuurlijke beweging van vloeistof in de natuur is afhankelijk van de dynamiek van de beweging: een vortex, opgerold, spiraalvormig, wervelend, op uurbasis (rechtsdraaiend) en tegen de klok in (linksdraaiend). Water is energie in beweging. Deze kinetische bewegingsenergie, veroorzaakt door de zwaartekracht van de aarde, zal het water energie geven, verjongen, revitaliseren en stimuleren. De wervelende beweging, de beweging van energie, wordt duizenden keren gereproduceerd in de Biodynamizer®


Observeer, begrijp en kopieer de natuur ”Viktor Schauberger

De natuur is de hoofdingenieur van de Biodynamizer

Vandaar dat  de R&D-afdeling van het bedrijf Dynamized Technologies

 • al sinds miljarden jaren bestaat 
 •  geniet van een onbeperkt budget 
 •  bestaat uit miljarden ervaringen! 

De Biodynamizer® is goedgekeurd door de Natuur

Vortexen in de natuur 

De natuurlijke watercyclus (die +/- 27 dagen duurt) stelt ons in staat om de natuur te observeren en te begrijpen hoe het water oplaadt met energie om het zodoende  beter te kunnen kopiëren.

 

 1. Rivierwater zal de door de zwaartekracht geproduceerde energie via vele vortexen afvoeren en in zijn stroming rotsachtig sedimenten meenemen 
 2. Regenwater sijpelt door de minerale lagen van de aarde en voert het water mee tot in het grondwater 
 3. De aarde is een  magnetosfeer waarbij  het water  de magnetische energie opvangt en 
 4. De zeeoppervlaktestromingen zijn in constante ronddraaiende beweging en zetten zeesedimenten af in het water 
 5. De zon bestraalt water met zijn elektromagnetische energie (fotonen)

De Biodynamizer reproduceert op een versnelde manier het watercyclus in de natuur

 • De vortexen maken het mogelijk om kinetische energie te transfereren naar het water (rotatiesnelheid/rotatie => energiecascade) en opgeloste zuurstof in het water te verhogen (bactericide)
 • Magnetisme maakt het mogelijk om fotonische energie over te dragen aan water (in de zin van elektronen/fotonen) dit genereert een toename van de amplitude van de lichtstraling in het water
 • Mineralen maken het mogelijk om natuurlijke frequenties te transfereren aan water (= lage frequenties die compatibel zijn met levende wezens, d.w.z. trillingen in ruimtelijke en temporele coherentie)

De natuurlijke waterstroom die wordt gereproduceerd door de vormen van Biodynamizer ontleent de volgende  bewegingen aan de natuur :

 • De Turitelle wekt een drievoudige centripetale vortex* op die het water versnelt en een werveling genereert die de tornado imiteert. *Te onderscheiden van centrifugale wervels, d.w.z. wervels die worden opgewekt door een draaiend rotor dat wordt aangedreven door elektriciteit (= elektromagnetische pollutie!), die vanaf de onderkant van de watertank een explosieve “centrifugale” beweging genereren die naar de rand aan de bovenkant van de tank (stijgende vortex) gaan waar de vortexrotatie langzamer is! Deze draaikolken verspreiden energie!…
 • In de magnetische buis aan de uitgang van de centripetale trechter van de Turitelle: daar wordt het water blootgesteld aan zeer sterke magnetische velden die er veel energie naar toe sturen die wordt versterkt door het wervelend water (vortex-magnetisme interacties).
 • De serpentijn produceert een dubbele vortex rotatie die de meanders van rivieren reproduceren.
 • Het Ei is de levens genererende matrix waarbij een zuilvormige draaikolk zich ontwikkelt, zoals een waterhoos in de kern van de Biodynamizer. Het water is daar in rotatie om zijn eigen as en zijn snelheid neemt toe in het binnenste van de centrale as. Hier wervelt het water in vrije stroom en is zijn kinetische energie op zijn hoogtepunt. 
 • De hyperbolische trechter versnelt en verlengt de zuilvormige vortex in de richting van de reliëfbuis “De trechter van de vortex is de enige vorm op aarde die de hoogste hiërarchieën bereikt” Rudolf Steiner 

Draaikolken in rivieren 

Visualisatie van longitudinale wervelingen die worden gegenereerd door stenen in de bedding van bergbeekjes. Massif des Aravis februari 2020, copyright Dynamized Technologies ©

Draaikolken in rivieren

Visualisatie van longitudinale wervelingen die worden gegenereerd door stenen in de bedding van bergbeekjes. Champéry augustus 2020, copyright Dynamized Technologies ©

Draaikolken in een bergrivier

Visualisatie van draaikolken gegenereerd door stenen in de bedding van bergbeekjes. Les Lindarets augustus 2020, copyright Dynamized Technologies ©

Draaikolken in een bergrivier

Visualisatie van draaikolken gegenereerd door stenen in de bedding van bergbeekjes. Les Lindarets augustus 2020, copyright Dynamized Technologies ©

Draaikolken in de zee

Zeestromingen in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Elke seconde van de video duurt eigenlijk 3 dagen. De verschillende kleuren vertegenwoordigen de diepte van de stroming – witte golven zijn dicht bij het oppervlak, donkere kleuren zijn dieper water. Copyright NASA (2013)

Draaikolken in de zee (onderwatergolven) Onderwatervortex 

Onderwatergolven die ontstaan door het rollen van een golf in de zee De Biodynamizer maakt identieke bewegingen om kraantjeswater te regenereren.

De versnellingen-vertragingen van water 

Visualisatie van vlakke oppervlakken gevolgd door vernauwingen van het reliëf die versnellingen en oxygenatie (bactericide) van het water veroorzaken. Stream in het Aravis-massief februari 2020, copyright Dynamized Technologies ©

De kolonnaire vortex in het transparante harsprototype van de Biodynamizer®

Free-flow kolonnaire vortex :

 • De dubbele vortexspiraal met tangentiële ingang in de bovenkant van het ei die eindigt in een hyperbolische trechter, induceert een zuilvormige vortex die een cilinder is van lucht (aanwezig in stadswater) gemengd met waterdamp (zoals een waterhoos die een kolom van gemengde lucht met water is), in vrije rotatie (zonder wrijving met de wanden van het ei), zeer snel rond zijn as (duizenden wervels worden gegenereerd door, 2 tangentiële waterinlaten onder druk van het openbare netwerk, de eivorm van het apparaat en de zwaartekracht, die ultieme kinetische energie produceren), met een constante diameter (kolom), die wordt omgeven door een tweede watercilinder, die de rotatie in dezelfde richting veroorzaakt, maar die veel langzamer is. Deze 2 cilinders zijn gescheiden door een zuurstof-water interface dat stabiel is langs de kolomvortex. Deze interface maakt het mogelijk om het niveau van opgeloste zuurstof in het water te verhogen* wat een bacteriedodend effect heeft (zie over dit onderwerp de microtoxo-studie uitgevoerd door Dynamized Technologies). De zuilvormige vortex en zijn duizenden wervels blijven hun rotatie tot ver buiten de Biodynamizer in de sanitaire leidingen voortzetten.

*Studie : Delft University of Technology, « Vortices in Hyperbolic Funnels as Aeration Systems », Teja Donepudi 27.08.2021