Onderzoeker: Pier Rubesa (geluidsingenieur), Yverdon-les-Bains, Zwitserland 

Bioscoopstudie in opdracht van NV Dynamized Technologies op 13 september 2016 op basis van een apparaat dat de principes van dynamica toepast, vergelijkbaar met de Biodynamizer®. 

Methode: De Bioscoop is een spectrometer die veranderingen in de elektrische eigenschappen van water analyseert als gevolg van de emissie van een laagfrequent elektrisch signaal (136 Hz) dat via een elektrode in het water wordt gestuurd. De interpretatie van de metingen (vervorming tussen verzonden en ontvangen signaal) is computergestuurd. De analyse richt zich voornamelijk op energieverschuivingen (in termen van elektronen / protonen), elektrische velddynamiek, met name naar de lage frequentiebereiken = frequenties uitgezonden door de “levende” * = in casu de cellen

* William Ross Adey Professor in Anatomie en Fysiologie aan de Universiteit van Californië« Electromagnetic Fields and the Essence of Living Systems » : « Laboratory studies have tested a spectrum of EM fields for bioeffects at cell and molecular levels, focusing on exposures at athermal levels. A clear emergent conclusion is that many observed interactions are not based on tissue heating. Modulation of cell surface chemical events by weak EM fields indicates a major amplification of initial weak triggers associated with binding of hormones, antibodies, and neurotransmitters to their specific binding sites. Calcium ions play a key role in this amplification. These studies support new concepts of communication between cells across the barriers of cell membranes; and point with increasing certainty to an essential physical organization in living matter, at a far finer level than the structural and functional image defined in the chemistry of molecules.  There is increasing evidence that these events relate to quantum states and resonant responses in biomolecular systems, and not to equilibrium thermodynamics associated with thermal energy exchanges and tissue heating.”

De Bioscoop observeert in gedynamiseerd water een verplaatsing van energie naar lage frequentieniveaus (in Hz), die beter compatibel zijn met levende wezens. 

Oppervlaktespectrum voor & na de passage van water door de dynamizer: het water pulseert naar lage frequentieniveaus in Hz (z-as); Afname van de spectrale fase van gedynamiseerd water

1 / Het gedynamiseerd water dat door de Bioscoop wordt geanalyseerd, lijkt een grotere biocompatibiliteit van frequenties te hebben omwille van volgende redenen:

  • De energie wordt verplaatst naar lagere frequentieniveaus (in Hz), compatibel met levende wezens (vooral het trillingsniveau van cellen), het water trilt op lagere frequentie niveaus! Dit toont een betere elektrische organisatie van het gedynamiseerd water.
  • De daling in de spectrale fase van gedynamiseerd water, wat wijst op een toename van de elektronegativiteit in gedynamiseerd water, waardoor de oxidatie van water afneemt. The overall function of the dynamization treatment device clearly modifies the electrical quality of the tested waters rendering it less prone to oxidation while increasing it’s overall electrical flux potential (greater electronegativity).”
  • De sterke toename van de spectrale amplitude van gedynamiseerd water, wat wijst op een betere elektrische organisatie van energie.

2 / De plant die wordt bewaterd met gedynamiseerd water, zal meer energie opnemen en een betere elektrische stabiliteit hebben!