Het magnetisme in de Biodynamizer® zal: 

 1. Het water ioniseren (de elektrische lading wijzigen) en daardoor de membraanspanning wijzigen (de polariteit van het plasmamembraan dat onze cellen omringt). Dit zal bijdragen (met het verschil in de intra- en extracellulaire concentratie van ionen) tot het activeren van de ionenkanalen die het cellulaire metabolisme laten werken (voeding / ontgifting); inderdaad elke geleidende vloeistof (gemineraliseerd water) die beweegt (vortex) in een geleidende buis (koper) en wordt blootgesteld aan magnetische velden (permanente magneten) ziet het ontstaan van elektrische stromen met elektronegatieve lading die het water zullen ioniseren (overdracht van elektronen) en dit in verhouding tot de snelheid van de waterstroom en de sterkte van de magnetische velden.
 2. Om energie over te dragen op water (in termen van fotonen = joules) en dit dankzij de interactie tussen de magnetische energie die wordt uitgezonden door de permanente magneten en de kinetische energie van de wervelende beweging. Deze energie zou worden doorgegeven aan: 
  • nanometrische waterfilms rond onze eiwitten -> deze magnetische energie zou worden omgezet in elektrische energie die het cellulaire metabolisme zou aansturen (ref. Pr. G. Pollack) 
  • minerale zouten die aanwezig zijn  in het water -> de energie wordt voornamelijk opgevangen en opgeslagen in geïoniseerde zouten (Pr. Kozyrev) 
 3. Herstructureren van de H2O-moleculen: dit gebeurt door de polarisatiecoherentie van hun elektronen te vergroten (uitlijning van de dipolen van watermoleculen in de richting van het magnetische veld), door hun rotatiesnelheid te verlagen (spin) en door de waterstofverbindingen en moleculaire bindingen te vergroten (tot het overschot aan gedelokaliseerde elektronen). Bijgevolg zal de gemiddelde grootte van watermacroclusters toenemen en zal hun moleculaire structuur stabiliseren (sterkere, stabielere en georganiseerde waterstofverbindingen -> waterkristallen
 4. Er ontstaat vermindering van de oppervlaktespanning van het water = bevochtigbaarheid / grotere cellulaire hydratatie (zie geometrische vorm van de verspreide en vervormde waterdruppel op de elektrofotonische foto)
 5. Er treedt een wijziging van de morfologie van kalk op (rondere vorm en grotere kristalgrootte = vroege ontkieming van colloïdale tandsteendeeltjes) die de hechting aan de wanden zal verminderen (verschillende kristalstructuur) 
 6. Er is annulatie van de “verontreinigende schimmels” die de elektromagnetische handtekeningen (SEM) van de verontreinigende stoffen zijn die in het water aanwezig zijn of zouden zijn geweest (geheugenafdruk waargenomen op grond van het werk aan het “geheugen van water” door J. Benveniste)

Magnetisatie is driedimensionaal in de Biodynamizer® 

    3 magnetisatie-assen (polarisatie): 

  • Roterende X & Y-assen: loodrecht op de waterstroom 90 ° rechtsom draaiend (= magnetische vortex) 
  • Z-assen afwisselend N / S & S / N: toroiden met ronddraaiende beweging van water binnen de magnetische veldlijnen voor de laatste ringvormige magneet (kolomvortex); 
 • De magneten hebben verschillende & wisselende krachten: 1 Neodymium, 10 Ferrieten, 1 Neodymium 
 • Het koperen aquifergedeelte is diamagnetisch: Zeer zwak magnetisch veld in tegenstelling tot het externe veld. Deze magnetisatie stopt zodra het magnetiserende veld wordt verwijderd.

Elektrofotonische foto van niet-gemagnetiseerd koper

 Elektrofotonische foto van gemagnetiseerd koper