Een complementair en ervaren team

CHRISTOPHE CARRETTE – Managing Partner – Oprichter – christophe.carrette@Biodynamizer.com

Naturalist, filosoof en onderzoeker. Met een juridische achtergrond was hij 25 jaar actief in het Bank-, Financiën- en Verzekeringswezen. In 2012 maakte hij een professionele wending van 180 ° en verliet hij zijn “klassieke carrière” om een ​​filosofisch boek over de zin van het leven te schrijven (“Zo gaat het leven“) voordat hij zich in 2014 100% stortte op de geheimen van de redynamisatie van water. daarna heeft hij, samen met Europese wetenschappers en onderzoekers, actief deelgenomen aan onderzoeken naar gedynamiseerd water en de voordelen ervan. Hij is ook de maker van de Biodynamizer die hij in 2015 begon te ontwikkelen en die begin 2020 commercieel werd gelanceerd. Hij stopte er al zijn kennis, zijn overtuigingen, zijn intuïtie en zijn hart in. Hij is ook de maker van Houblonde-bier, het eerste gedynamiseerd bier ter wereld, en het bedrijf H2O Benelux waarmee hij in 2014 waterdynamisatietoestellen op de markt begon te brengen en dat later Dynamized Technologies werd. Spreker op het gebied van waterdynamisatie en alle vloeistoffen in het algemeen, zijn aanpak maakt deel uit van een verlangen om samen te werken, de meest recente en objectieve informatie over waterdynamisatie te delen en te structureren. Voor hem “codeert energie, decodeert water en codeert de mens” alle informatie in het universum.

TANGUY DE PERST – Managing Partner – tanguy.deprest@Biodynamizer.com

Hij is afgestudeerd in Marketing en Communicatie en heeft zijn expertise ten dienste gesteld van de grootste internationale merken. Hij nam onder meer deel aan de lancering van verschillende grote internationale projecten en start-ups op het gebied van gezonde voeding, biologische cosmetica en biologisch bier. Als docent aan de “Hautes Ecoles” en als start-up coach besteedt hij een deel van zijn tijd aan het ondersteunen van jonge ondernemers. Opgeleid in geobiologie sinds 2008 (een milieuwetenschap die bestaat uit onderzoek, studie en beheersing van fysieke en subtiele trillingsfenomenen die de gezondheid van levende wezens beïnvloeden), stelt hij zijn expertise ten dienste van het welzijn van mens en dier. Deze ondernemer is ervan overtuigd dat er vandaag en voor toekomstige generaties een groot vraagstuk op het gebied van water op het spel staat. Ervan overtuigd dat er veel antwoorden te vinden zijn in de natuur, leekt het hem vanzelfsprekend een 100% natuurlijke oplossing te bieden om water te regenereren zodat het zijn oorspronkelijke eigenschappen terugkrijgt die gelijkwaardig zijn aan bergwater. Meedoen aan een project als de Biodynamizer® onderstreept alle waarden van deze challenge-taker: teruggaan naar de basis door de natuur te observeren, te kopiëren en te beschermen en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. Tegelijkertijd lanceerde hij in 2017 met Christophe, Houblonde-bier, het 1e biologische en gedynamiseerde bier ter wereld! 

Onze visie 

  • NATUUR: inspiratie uit de natuur halen om de natuur van water te herontdekken
  • KWALITEIT: de beste filtratie- en dynamisatiesoplossingen voor water bieden, geïnspireerd door de natuur en de wetenschap, zodat het zijn oorspronkelijke kwaliteiten kan herwinnen ten voordele van iedereen! 
  • GEEF TOEGANG: aan iedereen die dat wenst, tot water dat gelijkwaardig is aan bergwater en om de verspreiding van plastieken in de natuur te voorkomen. 
  • NEEM DEEL: voor een propere groei en een duurzame economie met respect voor het milieu. 
  • DEEL: en communiceer ontdekkingen over water. 
  • BEMOEDIG: een wereld met meer respect voor de natuur en voor onze essentie.

Onze ADN

Het bedrijf Dynamized Technologies

Dynamized Technologies brengt een filter (de Biofilter®) en een water dynamisatiesysteem (de Biodynamizer®) en een ecologische kalkbehandelingsoplossing (de Biolimescaler®) op de markt voor particuliere en professionele klanten. 

We bieden ook gedynamiseerde waterfonteinen aan die bestemd zijn voor retailnetwerken, voor bedrijven, de horeca (hotels, restaurants, cafés) of tijdens (sport)evenementen.

De oplossingen van Dynamized Technologies raken de kern van een kostbare en beperkte hulpbron: water. Onze innovatieve technologie is het werk van jarenlang onderzoek en reflectie over het waterprobleem, dat intrinsiek verbonden is met andere beperkte natuurlijke hulpbronnen. Het is 100% natuurlijk (De Biodynamizer® is een hydrodynamisch en magnetisch apparaat dat de natuurlijke watercyclus op een versnelde manier reproduceert door de bewegingen van water te kopiëren dat sinds het begin der tijden vrij in de natuur stroomt, dit wordt Biomimicry genoemd ).

De Biodynamizer® werkt mechanisch (dankzij de waterleidingdruk = +/- 3 bar), heeft geen onderhoud nodig en heeft geen verbruiksartikelen. De Biodynamizer® wordt geassembleerd in België, de onderdelen worden gemaakt in België en Frankrijk, de permanente magneten komen uit China. De Biodynamizer bevat 21 principes van waterdynamisatie en maakt er het meest complete en efficiënte apparaat op de markt van. 

Door de dynamisatie van het water krijgt het de oorspronkelijke kwaliteiten van levend water terug, vergelijkbaar met bergwater, d.w.z. water met:

  • Meer energie (fotonica),
  • Meer hydraterend (cellulaire hydratatie),
  • Minder oxidatie (redoxpotentiaal)

Le Biodynamizer® is het onderwerp geweest van verschillende analyses die beschikbaar zijn op onze website. Dynamized Technologies wil alle wetenschappelijke nauwkeurigheid, objectiviteit en structurering van informatie over gedynamiseerd water brengen. De resultaten die naar aanleiding van dit onderzoek zijn verkregen, zijn afkomstig uit onderzoeken waaraan wij deelnemen of uit analyses die wij hebben uitgevoerd door laboratoria. Deze analyses, hoewel gedeeltelijk, bieden een bundel van overeenstemmende aanwijzingen die de voordelen van gedynamiseerd water op levende organismen waarvan wij deel uitmaken, bewijzen.

Onze toestellen zijn eenvoudig te plaatsen en bieden een globale oplossing. Ze worden achter de watermeter op het lokale stadswaternet geplaatst, waardoor dit waterdistributiekanaal kan worden opgewaardeerd. Ze zuiveren en regenereren het en maken het dus mogelijk om te profiteren van dit kwaliteitswater voor alle kranen in huis (drinken, baden, douches, enz.).

Dynamized Technologies hanteert een duurzame en milieuvriendelijke benadering om het onverstandige gebruik van plastieken flessen te verminderen. Het gaat effectief om al het stadswater dat door alle kranen van een huis stroomt en dat door onze apparaten wordt gezuiverd en geregenereerd. Geen transport van flessen meer nodig (wat een zware belasting voor het milieu veroorzaakt in termen van carbon footprint), geen sortering en recyclage van dit plastieken afval meer. 

Onze apparaten zijn inderdaad geënt op het bestaande openbare netwerk. Bovendien zal hun algemene toepassing het mogelijk maken om de kwaliteit van het water dat door huishoudens in het riool wordt geloosd te verhogen en zal het bijdragen tot de sanering van de algemene kwaliteit van het aldus geloosde water. Zo wordt elke woning een mini-waterzuiveringsinstallatie ten voordele van het milieu.

Dynamized Technologies biedt ook ecologisch beheer van kalk dat aanwezig is in stadswater door de kristallijne structuur van de kalk om te zetten van calciet in aragoniet. Hierdoor kan worden voorkomen dat een waterontharder moet worden geïnstalleerd die schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, d.w.z. de afstoting van zout (pekel) in de riolering (150 Kg/jaar/huishouden!) en een groot waterverbruik bij elke regeneratie (100 L water per regeneratie die elke 5 dagen plaats vindt!) Maar het omvat ook het gebruik van desinfectieproducten voor harsen die bij elk onderhoud in het milieu terechtkomen.

Menu