fbpx

Water is vooral een energie-interface die ons vibrerende lichaam en ons bewustzijn “voedt”. Vandaar het belang van het drinken van levend water vergelijkbaar met wat in de natuur te vinden is en dat de mensheid al millennia drinkt! 

De mens bestaat uit bewuste energie! 

De fysieke wereld is een enorme zee van energie, niets is vast, alles is energie. In deze zee is de mens een vloeibaar kristal waarin energie pulseert. 

De wetenschap leert ons inderdaad dat een persoon voor 0,01% van zijn volume uit atomen bestaat en voor 99,99% uit “magnetisch / kwantumvacuüm”! De verdichte atomaire materie van 3 personen is niet meer dan het hoofd van een haarspeld! te vergelijken met:

 

  • 1 waterstofatoom (materie) = oranje (fruit) 
  • 1 elektron (energie) dat rond het waterstofatoom draait = zandkorrel 5 km van het oranje-atoom

Sommige wetenschappers maken zelfs een vergelijking tussen energie en informatie. Inderdaad, energie is een trilling, wat een frequentie is, die kan worden teruggebracht tot een aantal (van golflengten), wat kan worden geïnterpreteerd als een code = informatie die het bewustzijn voedt! “Energie codeert, water decodeert, mensen coderen! “. En deze decodering zou plaatsvinden door domeinen van fasecoherentie: +/- 10M – 30M vloeibare watermoleculen verbonden door waterstofverbindingen zouden oscilleren met dezelfde frequentie (gesynchroniseerd) als de energie die er doorheen gaat. Deze informatie zou worden “vastgelegd” en “doorgestuurd” naar ons DNA en eiwitten, wat cellulaire communicatie mogelijk zou maken en biochemische reacties in het lichaam zou veroorzaken.

“Ik geloof dat mijn leven in de natuurkunde is verdeeld in 3 perioden… Ik geloofde eerst dat alles uit deeltjes bestond… In mijn tweede periode dat alles  uit velden bestond… In mijn derde periode heb ik de indruk dat alles uit informatie bestaat” John Wheeler, Amerikaan natuurkundige 1911-2008

Illustratie van een watermolecuul

Conclusie

Wij hebben gezien dat water een vitale kracht in zich draagt, die gestructureerd wordt door zijn natuurlijke dynamiek en door de energie die er doorheen stroomt om te dienen als energiebron voor levende biologische systemen! Water zou een interface zijn, ontworpen om op te vangen, op te slaan en door te geven:

  1. magnetische energie van de aarde (magnetische en gravitatievelden),
  2. elektromagnetische energie van de zon (elektronen-fotonen-protonen),
  3. vacuümenergie afkomstig van scalaire golven of torsievelden die informatie zouden dragen. Het lijkt erop dat elke massa of vloeistof in roterende beweging = spin = vortex (gedynamiseerd water!) actieve torsievelden genereert. Bovendien zou elk voorwerp waarvan de geometrische vormen overeenkomen met de verhoudingen van het gulden getal Phi (1,618) ook een generator van torsievelden zijn, maar dan passief (vormgolven). Deze zouden worden opgeslagen in gestructureerd water, met name water dat geïoniseerde zouten (mineralen) bevat.

Deze energie zou worden omgezet in elektrische energie die biochemische reacties in het menselijk organisme teweeg zou brengen. Deze energie zou bijdragen tot de werking van ons metabolisme (cellulaire communicatie activeren).

Water zou dus een interface (ontvanger-zender) zijn tussen de energetische straling uit de natuur en de materie die het mogelijk maakt de werking van biologische processen te activeren. Water is leven!

Biodynamisch water schijnt een moleculaire structuur te hebben die een grotere ontvankelijkheid voor kosmische en aardse energieën mogelijk maakt, die het versterkt en doorgeeft aan ons energielichaam (aura). Zie de elektrofotonische analyses over dit onderwerp.

Menu